Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Projekty UE

Projekty UE – Dotacje i Rezerwy CeloweProjekty UE

Dostacje celowe budżetu państwa

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
– etyczny,
– jawny,
– przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom Instytut umożliwia zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy
wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub skorzystać z formularza
przygotowanego przez Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko – Zgłaszanie nieprawidłowości

Istnieje też możliwość zgłoszenia nieprawidłowości na mail: naduzycia@igichp.edu.pl

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.