Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Regulamin odwiedzin w Klinikach/Oddziałach

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW W KLINICE/ODDZIALE

 1. Odwiedziny pacjentów, z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, mogą odbywać się od godzin 8.00 do godziny 20.00.
 2. Odwiedziny pacjentów nie mogą zakłócać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez pracowników kliniki/oddziału.
 3. Za zgodą personelu medycznego możliwe są odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 4. W wyjątkowych przypadkach czas wizyt może być ograniczony przez personel medyczny. W razie zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów odwiedziny mogą być wstrzymane.
 5. Jednego pacjenta na sali chorych mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby.
 6. Odwiedzający poniżej 14 roku życia mogą przebywać w salach chorych wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Odwiedzający zobowiązani są do:

 • zachowania ciszy i spokoju na terenie Instytutu,
 • pozostawiania wierzchniego ubrania w szatni,
 • nie siadania na łóżkach szpitalnych,
 • nie obsługiwania sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu sal,
 • korzystania z pomieszczeń ii urządzeń sanitarnych wyznaczonych do ich użytku.,
 • podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.