Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Fizjopatologii Oddychania im. prof. A. Koziorowskiego

dr hab. n. med. Stefan Wesołowski prof. Instytutu

Zakład Fizjopatologii Oddychania im. prof. A. Koziorowskiego

Sekretariat

tel. 22 43 12 223
fizpat@igichp.edu.pl

Zakład Fizjopatologii Oddychania im. prof. A. Koziorowskiego

Zakład współpracuje z Poradnią Pulmonologiczną Przychodni Przyklinicznej Instytutu.
W Zakładzie wykonujemy badania czynnościowe układu oddechowego w pełnym zakresie:

  • spirometrię z testami odwracalności,
  • pletyzmografię całego ciała,
  • badanie podatności układu oddechowego,
  • badanie zdolności dyfuzyjnej płuc.

oraz zaawansowaną diagnostykę czynnościową chorób obturacyjnych i śródmiąższowych płuc.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.