Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

W Przychodni

Przychodnia Przykliniczna udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej –

świadczenia w poradniach w zakresie:

 • świadczenia w zakresie onkologii
 • świadczenia w zakresie chorób płuc
 • świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie:

 • badania tomografii komputerowej (TK)
 • badania rezonansu magnetycznego (RM)

Osoby nie posiadające prawa do bezpłatnych świadczeń mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Koszt świadczeń: Cennik świadczeń – plik pdf.

W ramach Przychodni działają następujące Poradnie:

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia domowego leczenia tlenem – więcej

oraz:

 • Gabinet zabiegowy
 • Pracownia Ekg i spirometrii
 • Rejestracja

DO WSZYSTKICH PORADNI OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

PORADNIA CHORÓB PŁUC
kody resortowe część VII: 036  część VIII: 1272

 • Konsultacje chorób płuc (pulmonologiczne)
 • czynna codziennie
 • konieczne: aktualne rtg klatki piersiowej
 • lek. med. Anna Szopa-Tyszecka
 • lek. med. Anna Krychniak-Soszka
 • lek. med. Beata Żołnowska
 • lek. med. Monika Paprota

SARKOIDOZA

 • zapisy pacjentów z potwierdzoną sarkoidozą.
 • przyjmuje dr n. med. Elżbieta Puścińska z II Kliniki Chorób Płuc
 • przyjmuje dr n. med. Anna Krychniak-Soszka

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

 • Pacjenci ze skierowaniem, na którym zaznaczono rozpoznanie POChP
 • przyjmuje lek. med. Jacek Kołakowski

ASTMA

 • przyjmuje zespół lekarzy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc:
  • dr hab. n. med. Piotr Boros
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Stefan Wesołowski
  • dr n. med. Monika Franczuk
 • Poradnia dysponuje pełnym zakresem możliwości diagnostycznych w zakresie astmy (testy skórne, spirometria, IgE, próby prowokacyjne z histaminą i metacholiną)

ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU

 • zapisy pacjenci pierwszorazowi
 • pacjenci leczeni aparatem CPAP
 • zapisy pacjentów 22 43 12 357
 • prowadzi lek. med. Przemysław Bieleń
 • prowadzi lek. med. Jacek Kołakowski

MUKOWISCYDOZA

 • zapisy pacjentów tel. 43 12 357 lub 43 12 147.
 • prowadzi lek. med. Wojciech Skorupa

PORADNIA ONKOLOGICZNA
kody resortowe część VII: 038  część VIII: 1240

 • czynna codziennie
 • prowadzi dr n. med. Krystyna Maszkowska-Kopij, onkolog kliniczny specjalista w zakresie chemioterapii nowotworów i radioterapii onkologicznej

PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
kody resortowe część VII: 037  część VIII: 1520

 • W poradni Konsultant torakochirurg kwalifikuje do przyjęcia do Kliniki Chirurgii IGiCHP
 • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
 • czynna codziennie
 • Przyjmuje lek. med. Jerzy Usiekniewicz
 • Po zabiegach przeprowadzonych w Klinice Chirurgii pacjenci pozostają w okresowej kontroli Poradni
 • Gabinet chirurgiczny zabiegowy: wykonywane są drobne zabiegi jak diagnostyczne pobranie węzłów obwodowych, punkcje, zdjęcia szwów, opatrunki itp.-po ustaleniu terminu z chirurgiem .

GABINET ZABIEGOWY

 • codzienne w godzinach 8.00-9.00 przyjmowany jest materiał diagnostyczny (plwocina, mocz) oraz pobierana krew na badania diagnostyczne
 • drobne zabiegi: zastrzyki i kroplówki są wykonywane codziennie w godz. od 9.00 do 14.00 .

PRACOWNIA EKG i SPIROMETRII – badania są wykonywane codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938):

 • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • kobiety w ciąży
 • świadczeniobiorcy do 18 rż., posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i związek socjalistycznych Republik Radzieckich

Obsługiwane są poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, po okazaniu stosownego dokumentu.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznacza się inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej może być udzielone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.