Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

PIELĘGNIARKA

STANOWISKO:Pielęgniarka
RODZAJ UMOWY:Umowa o pracę
MIASTO:Warszawa
PRACODAWCA:Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:Oddział Szpitalny/Przychodnia Przykliniczna
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę na pełen etat.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

– możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

– możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego,

– przyjazne środowisko pracy,

– pracę w zakładzie wyposażonym w nowoczesny sprzęt.

OPIS STANOWISKA PRACY:Wykonywanie zawodu pielęgniarki polegające w szczególności na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, z zakresu edukacji i promocji zdrowia.
WYMAGANIA:
 •  wykształcenie średnie medyczne lub wyższe I stopnia (licencjat),
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO:2023
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia szkoły medycznej na kierunku pielęgniarstwo.
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może  być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach –  wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych,   o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres Pielęgniarki Naczelnej: m.zielaskowska@igichp.edu.pl lub kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 270
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

STANOWISKO:Pielęgniarka Oddziałowa
RODZAJ UMOWY:Umowa o pracę
MIASTO:Warszawa
PRACODAWCA:Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii
WARUNKI ZATRUDNIENIA:Umowa o pracę na pełen etat.
OPIS STANOWISKA PRACY:

Poszukujemy osoby z minimum wykształceniem średnim medycznym i specjalizacją  w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

– możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

– możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego,

– przyjazne środowisko pracy,

– pracę w zakładzie wyposażonym w nowoczesny sprzęt.

WYMAGANIA:
 • wykształcenie minimum średnie medyczne i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO:05.10.2023
WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • posiadane kwalifikacje,
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może  być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach –  wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych,   o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres Pielęgniarki Naczelnej: m.zielaskowska@igichp.edu.pl lub kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 270
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

LEKARZ PATOMORFOLOG

STANOWISKO:Lekarz patomorfolog
RODZAJ UMOWY:Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO:Warszawa
PRACODAWCA:Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:Zakład Patomorfologii
WARUNKI ZATRUDNIENIA:Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY:Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym z zakończoną specjalizacją z patomorfologii lub której pozostał ostatni rok specjalizacji z patomorfologii Oferujemy pracę w zakładzie wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia w diagnostyce histopatologicznej i cytologicznej chorób klatki piersiowej, m.in. nowotworów płuca, opłucnej i śródpiersia, chorób śródmiąższowych płuc, możliwość pracy naukowej, otwarcia przewodu doktorskiego. Od kandydatów oczekujemy zainteresowania patomorfologią układu oddechowego, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • zakończona specjalizacja z patomorfologii lub pozostały do ukończenia ostatni roku specjalizacji z patomorfologii
 • zainteresowanie pracą naukową
 • zainteresowanie patomorfologią układu oddechowego (mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie)
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO: 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia specjalizacji lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji z patomorfologii
UWAGI:
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

ASYSTENT

STANOWISKO:Asystent
RODZAJ UMOWY:Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO:Warszawa
PRACODAWCA:Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:Klinika Chorób Płuc
WARUNKI ZATRUDNIENIA:Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY:Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym zainteresowanej chorobami płuc lub posiadającej specjalizację pulmonologiczną. Oferujemy stabilne, elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa zlecenie) oraz możliwość rozwoju kariery naukowej poprzez uczestnictwo w projektach. Od kandydatów oczekujemy silnej motywacji do pracy, kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz przynajmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność pracy z elektronicznymi bazami danych,
 • doświadczenie w pracy z komputerem,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO: 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

LEKARZ ANESTEZJOLOG

STANOWISKO:Lekarz Anestezjolog
RODZAJ UMOWY:Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO:Warszawa
PRACODAWCA:Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
WARUNKI ZATRUDNIENIA:Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym z zakończoną specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii lub osoby której pozostał ostatni rok specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Oferujemy dobre warunki pracy w oddziale wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, możliwość pracy naukowej, otwarcia przewodu doktorskiego. Od kandydatów oczekujemy zainteresowania torakoanestezjologią, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • zakończona specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii lub pozostały do ukończenia ostatni roku specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • zainteresowanie pracą naukową
 • zainteresowanie torakoanestezjologią (mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie)
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO: 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia specjalizacji lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

LEKARZ RADIOLOG

STANOWISKO:Lekarz Radiolog
RODZAJ UMOWY:Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO:Warszawa
PRACODAWCA:Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
WARUNKI ZATRUDNIENIA:Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym z zakończoną specjalizacją z radiologii . Oferujemy pracę w zakładzie wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia w diagnostyce klatki piersiowej, m.in. nowotworów płuca, opłucnej i śródpiersia, chorób śródmiąższowych płuc, możliwość pracy naukowej, otwarcia przewodu doktorskiego. Od kandydatów oczekujemy zainteresowania diagnostyką obrazową układu oddechowego, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • zakończona specjalizacja z radiologii
 • zainteresowanie pracą naukową
 • zainteresowanie diagnostyką obrazową układu oddechowego (mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie)
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO: 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia specjalizacji lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji z radiologii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

STANOWISKO:Diagnosta laboratoryjny
RODZAJ UMOWY:Umowa o pracę
MIASTO:Warszawa
PRACODAWCA:Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU:Zakład Mikrobiologii
WARUNKI ZATRUDNIENIA:Umowa o pracę na pełen etat
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Oferujemy dobre warunki pracy w zakładzie wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, prowadzenia pracy naukowej.
WYMAGANIA:
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu
 • Zainteresowanie pracą diagnostyczną i naukową
 • Umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista
OFERTA WAŻNA DO: 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej
 • List motywacyjny
 • Dyplom ukończenia studiów
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
UWAGI:
 • Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.