Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

DEZYNFEKTOR

STANOWISKO: Dezynfektor
RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę
MIASTO: Warszawa
PRACODAWCA: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU: Centralna Sterylizacja
WARUNKI ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na pełen etat
OPIS STANOWISKA PRACY: Poszukujemy osoby z wykształceniem podstawowym posiadającej przeszkolenie zawodowe i staż pracy minimum 3 miesiące lub średnim – technik sterylizacji medycznej do pracy polegającej na wykonywaniu czynności z zakresu sterylizacji, obsłudze urządzeń wysokociśnieniowych oraz sterylizatorów parowych. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę). Od kandydatów oczekujemy silnej motywacji do pracy, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie technologii sterylizacji i dezynfekcji i staż pracy minimum 3 miesiąc lub
 • uzyskany tytuł technika sterylizacji medycznej oraz
 • dla wszystkich konieczność posiadania uprawnień typu E w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO: 31-07-2019
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny
UWAGI:
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

LEKARZ PATOMORFOLOG

STANOWISKO: Lekarz patomorfolog
RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO: Warszawa
PRACODAWCA: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU: Zakład Patomorfologii
WARUNKI ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY: Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym z zakończoną specjalizacją z patomorfologii lub której pozostał ostatni rok specjalizacji z patomorfologii Oferujemy pracę w zakładzie wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia w diagnostyce histopatologicznej i cytologicznej chorób klatki piersiowej, m.in. nowotworów płuca, opłucnej i śródpiersia, chorób śródmiąższowych płuc, możliwość pracy naukowej, otwarcia przewodu doktorskiego. Od kandydatów oczekujemy zainteresowania patomorfologią układu oddechowego, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • zakończona specjalizacja z patomorfologii lub pozostały do ukończenia ostatni roku specjalizacji z patomorfologii
 • zainteresowanie pracą naukową
 • zainteresowanie patomorfologią układu oddechowego (mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie)
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia specjalizacji lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji z patomorfologii
UWAGI:
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

ASYSTENT

STANOWISKO: Asystent
RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO: Warszawa
PRACODAWCA: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU: Klinika Chorób Płuc
WARUNKI ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY: Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym zainteresowanej chorobami płuc lub posiadającej specjalizację pulmonologiczną. Oferujemy stabilne, elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa zlecenie) oraz możliwość rozwoju kariery naukowej poprzez uczestnictwo w projektach. Od kandydatów oczekujemy silnej motywacji do pracy, kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz przynajmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność pracy z elektronicznymi bazami danych,
 • doświadczenie w pracy z komputerem,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

LEKARZ ANESTEZJOLOG

STANOWISKO: Lekarz Anestezjolog
RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO: Warszawa
PRACODAWCA: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
WARUNKI ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym z zakończoną specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii lub osoby której pozostał ostatni rok specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Oferujemy dobre warunki pracy w oddziale wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, możliwość pracy naukowej, otwarcia przewodu doktorskiego. Od kandydatów oczekujemy zainteresowania torakoanestezjologią, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • zakończona specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii lub pozostały do ukończenia ostatni roku specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • zainteresowanie pracą naukową
 • zainteresowanie torakoanestezjologią (mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie)
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO: 31 grudnia 2018 r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia specjalizacji lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

POSTDOC

STANOWISKO: POSTDOC
RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO: Warszawa
PRACODAWCA: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU: Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej
WARUNKI ZATRUDNIENIA:
 • Umowa o pracę na pełen etat na okres trwania grantu tj. 36 miesięcy.
 • Planowany termin rozpoczęcia pracy luty 2019.
 • W okresie zatrudnienia w projekcie nie można pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN.
 • W okresie pobierania wynagrodzenia z projektu nie można być zatrudnionym na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
OPIS STANOWISKA PRACY: Realizacja grantu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS 15 „Wpływ C-terminalnego peptydu alfa1-antytrypsyny na rozwój powikłań płucnych u nosicieli PiZZ (ciężki niedobór alfa1-antytrypsyny) – analiza aktywności biologicznej peptydu wobec granulocytów obojętnochłonnych” . W wyżej wymienionym projekcie chcemy zweryfikować hipotezę, że różnice w osobniczym ryzyku choroby płuc w populacji nosicieli PiZZ są związane z działaniem różnych molekularnych form białka AAT i ich zróżnicowanej aktywności regulacyjnej wobec granulocytów obojętnochłonnych. Badania doświadczalne zostaną zrealizowane z zastosowaniem nowoczesnych metod analizy ekspresji genów i białek. W kolejnym etapie planujemy zweryfikować obserwacje doświadczalne dotyczące biologicznej aktywności białka Z-AAT, peptydu C-terminalnego i ich kompleksu w warunkach in vivo mysiego modelu odczynu zapalnego w układzie oddechowym. Zostanie również oceniona ekspresja obwodowa obu tych białek we krwi obwodowej uzyskanej od odpowiednio dobranych grup: PiZZ zdrowi, PiZZ POChP, PiMM POChP, PiMM zdrowi, w sumie 200 osób.
WYMAGANIA:
 • Ukończone studia dziennie magisterskie na kierunku biologicznym, biotechnologicznym lub pokrewnym.
 • Stopień naukowy doktora nauk medycznych, biologicznych, przyrodniczych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań z dziedziny biologii komórki, biologii molekularnej, proteomiki udokumentowane listą publikacji.
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej (określona na podstawie publikacji, udziału w grantach i projektach naukowo-badawczych, stażu podoktorskiego odbytego w innej jednostce naukowej niż ta, w której kandydat uzyskał stopień doktora itp.).
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych oraz badań z wykorzystaniem technik: cytometrii przepływowej, western-blot, ELISA, izolacji kwasów nukleinowych, real-time PCR będzie dodatkowym atutem.
OFERTA WAŻNA DO: 8 luty 2019 r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Życiorys wraz z listą publikacji,
 • List motywacyjny,
 • Wskazane przedstawienie referencji,
 • Kopia dyplomu doktora,
 • Dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Informujemy, iż komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszony dokumentów oraz przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
 • Zgłoszenia (w języku polskim lub angielskim) prosimy przesyłać drogą mailową na adres: immuno@igichp.edu.pl z dopiskiem: zgłoszenie POSTDOC
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

LEKARZ RADIOLOG

STANOWISKO: Lekarz Radiolog
RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę, Umowa cywilno-prawna
MIASTO: Warszawa
PRACODAWCA: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU: Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
WARUNKI ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na pełen etat lub Umowa zlecenie
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym medycznym z zakończoną specjalizacją z radiologii . Oferujemy pracę w zakładzie wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia w diagnostyce klatki piersiowej, m.in. nowotworów płuca, opłucnej i śródpiersia, chorób śródmiąższowych płuc, możliwość pracy naukowej, otwarcia przewodu doktorskiego. Od kandydatów oczekujemy zainteresowania diagnostyką obrazową układu oddechowego, umiejętności pracy w zespole.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia na kierunku medycznym
 • zakończona specjalizacja z radiologii
 • zainteresowanie pracą naukową
 • zainteresowanie diagnostyką obrazową układu oddechowego (mile widziane doświadczenie w tej dziedzinie)
 • umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja
OFERTA WAŻNA DO:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dyplom ukończenia specjalizacji lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji z radiologii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
UWAGI:
 • Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

DIAGNOSTA LABORATORYJNY/TECHNIK – PATOMORFOLOGIA

STANOWISKO: Diagnosta laboratoryjny/technik – pracownia biopsyjna i cytologiczna
RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę
MIASTO: Warszawa
PRACODAWCA: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU: Zakład Patomorfologii
WARUNKI ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na pełen etat
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Przeprowadzenie czynności wstępnych, w tym przygotowanie odczynników chemicznych,  urządzeń w sposób zapewniający właściwe przeprowadzenie badań histopatologicznych;
 • Przyjmowanie materiału przesłanego do pracowni, sprawdzenie i oznakowywanie przed rozpoczęciem badania;
 • Współpraca z lekarzem/asystowanie podczas wykonywania oceny materiału śródoperacyjnego;
 • Wykonywanie badań histopatologicznych z zakresu patomorfologii, w tym opracowanie materiału z bloczka parafinowego oraz krojenie i barwienie preparatów;
WYMAGANIA:
 • wykształcenie średnie lub wyższe (kierunki: medyczne, chemiczne,biologiczne)
 • znajomość technik histopatologicznych i doświadczenie w zakładzie patomorfologii na podobnym stanowisku – mile widziane
 • umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • znajomość obsługi komputera
OFERTA WAŻNA DO:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej
UWAGI:
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

STANOWISKO: Diagnosta laboratoryjny
RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę
MIASTO: Warszawa
PRACODAWCA: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
NAZWA ZAKŁADU: Zakład Mikrobiologii
WARUNKI ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na pełen etat
OPIS STANOWISKA PRACY:
 • Oferujemy dobre warunki pracy w zakładzie wyposażonym w nowoczesny sprzęt, możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, prowadzenia pracy naukowej.
WYMAGANIA:
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu
 • Zainteresowanie pracą diagnostyczną i naukową
 • Umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista
OFERTA WAŻNA DO:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej
 • List motywacyjny
 • Dyplom ukończenia studiów
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
UWAGI:
 • Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: kadry@igichp.edu.pl
 • Kontakt tel.: 22 43 12 131
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Administratorem państwa danych osobowych będzie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc mail: iod@igichp.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, tj. maksymalnie przez okres trzech miesięcy.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z rekrutacją.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.