Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Fundacja

Fundacja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc została powołana w celu wspierania działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc dr hab. n. med. Stefan Wesołowski ustanowił fundację pod nazwą „Fundacja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc”.

Sprawozdanie Fundacji IGiChP za 2022 – PDF  Pobierz

Sprawozdanie Fundacji IGiChP za 2021 – PDF  Pobierz

Sprawozdanie Fundacji IGiChP za 2020 – PDF  Pobierz

Sprawozdanie Fundacji IGiChP za 2019 – PDF  Pobierz

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.