Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Izba Przyjęć

lek. med. Wojciech Skorupa

Kierownik Izby Przyjęć

tel. 22 43 12 222

mgr Lidia Krupinska

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. 22 43 12 222

 

 

Do zadań Izby Przyjęć należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych – system eWUŚ,
  • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską adekwatnie do stanu pacjenta,
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie pacjenta do oddziału,
  • udzielenie porady ambulatoryjnej i pomocy doraźnej pacjentowi niezakwalifikowanemu do hospitalizacji,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy zabrać ze sobą:

  • skierowanie do szpitala
  • dowód tożsamości (np. dowód osobisty)
  • dokumentację medyczną (wyniki badań, karty informacyjne z leczenia szpitalnego)
  • NIP pracodawcy lub własny w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Ważne dokumenty:

W przypadku planowanego pobytu w szpitalu niezbędne informacje znajdziesz tutaj.

W przypadku planowanego zabiegu operacyjnego niezbędne informacje znajdziesz tutaj

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.