Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Izba Przyjęć

lek. med. Wojciech Skorupa

Kierownik Izby Przyjęć

tel. 22 43 12 222

Lidia Krupinska

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. 22 43 12 222

 

 

Do zadań Izby Przyjęć należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych – system eWUŚ,
  • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską adekwatnie do stanu pacjenta,
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie pacjenta do oddziału,
  • udzielenie porady ambulatoryjnej i pomocy doraźnej pacjentowi niezakwalifikowanemu do hospitalizacji,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy zabrać ze sobą:

  • skierowanie do szpitala
  • dowód tożsamości (np. dowód osobisty)
  • dokumentację medyczną (wyniki badań, karty informacyjne z leczenia szpitalnego)
  • NIP pracodawcy lub własny w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Ważne dokumenty:

W przypadku planowanego pobytu w szpitalu niezbędne informacje znajdziesz tutaj.

W przypadku planowanego zabiegu operacyjnego niezbędne informacje znajdziesz tutaj

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.