Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Mikrobiologii Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka

prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Zakład Mikrobiologii
Sekretariat
Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka (KRLP)
Kliknij na logo aby uzyskać więcej informacji o KRLP


Zakład Mikrobiologii wykonuje:

 • diagnostykę gruźlicy płuc, pozapłucnej i mykobakterioz metodami mikrobiologicznymi i genetycznymi, identyfikację oraz oznaczanie lekowrażliwości prątków
 • diagnostykę zakażeń Mycobacterium tuberculosis complex testami IGRA
 • badania indywidualnego profilu wchłaniania leków przeciwprątkowych (INH, RMP, EMB), monitorowanie dawki leczniczej, oznaczanie biodostępności u chorych i zdrowych ochotników
 • określanie dróg transmisji gruźlicy metodami biologii molekularnej
 • badania aktywności przeciwprątkowej nowych leków
 • badania aktywności przeciwprątkowej środków dezynfekcyjnych metodą własną (na szczepie M.tuberculosis) oraz wg normy PN-EN 14348:2006 (na szczepach M.avium oraz M.terrae)
 • badania zakażeń układu oddechowego dorosłych chorych ze szczególnym uwzględnieniem mukowiscydozy i POChP
 • diagnostykę zakażeń grzybiczych układu oddechowego
 • diagnostykę dermatofitów

Zakres badań wykonywanych w Zakładzie Mikrobiologii:

Diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz

 • bakterioskopia i posiew materiału klinicznego
 • wykrywanie materiału genetycznego M.tuberculosis complex w materiale klinicznym (ProbeTec, GeneXpert, Cobas TaqMan)
 • wykrywanie materiału genetycznego M.tbc w bloczkach parafinowych
 • identyfikacja i określanie oporności prątków atypowych z wykorzystaniem metod molekularnych
 • oznaczanie wrażliwości na leki przeciwprątkowe (na pożywkach stałych i płynnych, metoda mikrorozcieńczeń, metody molekularne)
 • identyfikacja oporności typu MDR i XDR metodami genetycznymi
 • wykrywanie zakażenia prątkiem gruźlicy metodą immunologiczną-test IGRA (T-SPOT.TB oraz QuantiFERON Tb-Gold Plus)
 • badania indywidualnego profilu wchłaniania leków przeciwprątkowych (INH, RMP, EMB), monitorowanie dawki leczniczej
 • oznaczanie aktywności deaminazy adenozynowej (ADA)
 • diagnostyka niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) u dzieci (identyfikacja szczepów M.bovis BCG)
 • identyfikacja podtypów M.kansasii

Diagnostyka mykologiczna

 • posiew materiałów klinicznych
 • wykrywanie zakażeń grzybiczych u chorych z mukowiscydozą
 •  identyfikacja i oznaczanie wrażliwości wyhodowanych gatunków grzybów
 • wykrywanie antygenów krążących grzybów: Aspergillus, Candida, Cryptococcus neoformans
 • poszukiwanie przeciwciał w surowicy krwi w kierunku: aspergilozy, kandydozy, choroby hodowców ptaków, płuca rolnika (farmera)
 • badania w kierunku promieniowców tlenowych: Nocardia spp i beztlenowych: Actinomyces
 • badania w kierunku dermatofitów
 • konsultacje preparatów histopatologicznych
 • diagnostyka grzybic rzadko występujących w Polsce: kryptokokoza, zygomykozy, scedosporioza, feo- i hyfomykozy

Diagnostyka bakteriologiczna

 • posiew materiałów klinicznych w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych
 • diagnostyka zakażeń układu oddechowego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 • identyfikacja oraz oznaczanie wrażliwości i mechanizmów oporności wyizolowanych bakterii (metoda automatyczna- Vitek 2 compact, dyfuzyjno-krążkowa, oznaczanie MIC)
 • badanie nosicielstwa
 • identyfikacja ognisk epidemiologicznych
 • badanie czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego
 • kontrola skuteczności dezynfekcji i sterylizacji
 • prowadzenie banku szczepów M. tuberculosis complex
 • analiza pokrewieństw genetycznych szczepów M.tbc w oparciu o metody biologii molekularnej – spoligotyping, MIRU VNTR i RFLP. Molekularne dochodzenia epidemiologiczne w grupie osób blisko spokrewnionych i przebywających w bliskim kontakcie (więźniowie, pensjonariusze domów opieki społecznej, bezdomni)
 • weryfikacja chorych i szczepów o oporności MDR i XDR w Polsce
 • wykrywanie mechanizmów oporności na pyrazynamid (pncA), izoniazyd (inhA, katG), ryfampicynę (rpoB), etambutol (embB), amikacynę i kapromycynę (rrs), fluorochinolony (gyrA) wśród szczepów Mycobacterium tuberculosis izolowanych od chorych na gruźlicę w Polsce
 • ocena przydatności nowych metod genetycznych w mikrobiologicznym diagnozowaniu gruźlicy
 • badania w kierunku gruźlicy przy użyciu testu IGRA T-SPOT.TB z BAL-u
  i płynu z opłucnej
 • poszukiwanie nowych leków przeciwprątkowych w grupie antybiotyków ryfamycynowych (projekt realizowany przy współpracy PW, UM Gdańsk)
 • diagnostyka mikrobiologiczna i molekularna gruźlicy bydlęcej u zwierząt hodowlanych w Polsce
 • wykrywanie zdolności tworzenia biofilmu przez pałeczki Pseudomonas aeruginosa izolowane z dróg oddechowych dorosłych chorych na mukowiscydozę

Instrukcja pobierania i transportu materiału biologicznego do badań wykonywanych w Zakładzie Mikrobiologii, wzory skierowań w załącznikach:

Wzory skierowań na badania wykonywane w Zakładzie Mikrobiologii:

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.