Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Nasi specjaliści

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zatrudnia cenionych lekarzy specjalistów, wybitnych profesorów i doświadczonych doktorów medycyny.

Kadra specjalistów z dziedzin medycyny, zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego stanowią:

  • pneumonolodzy – 58. lekarzy specjalistów chorób płuc zatrudnionych w Klinikach Chorób Płuc, Przychodni Przyklinicznej, Zakładzie Fizjopatologii Oddychania, Zakładzie Genetyki i Immunologii Klinicznej, Zakładzie Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą oraz Izbie Przyjęć.
  • torakochirurdzy – 17. lekarzy specjalistów chirurgii klatki piersiowej zatrudnionych w Klinice Chirurgii i Przychodni Przyklinicznej
  • anestezjolodzy – 13. lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • onkolodzy – 4. lekarzy specjaliści onkologii klinicznej zatrudnionych w dwóch Klinikach Chorób Płuc i Przychodni Przyklinicznej, dwóch lekarzy w trakcie takiej specjalizacji
  • radiolodzy – 9. lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionych w Zakładzie Radiologii
  • patomorfolodzy – 4. lekarzy specjalistów patomorfologii zatrudnionych w Zakładzie Patomorfologii

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.