Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

lek. med. Jacek Prokopowicz

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapi

spec. piel. Wanda Wasiłowska

Pielęgniarka Oddziałowa

Sekretariat

tel. 22 43 12 190
faks 22 43 12 490
anestezjologia@igichp.edu.pl

Odcinek A

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. 22 43 12 265

Sala Intensywnej Terapii

tel. 22 43 12 342

 

Zakres działań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

Anestezjologia

 • planuje i realizuje zadania w zakresie anestezjologii oraz prowadzi działalność naukowo- badawczą i kliniczną,
 • kwalifikuje chorych do znieczuleń, udziela konsultacji w zakresie swojej specjalności,
 • znieczula chorych do operacji,
 • znieczula chorych do zabiegów endoskopowych,
 • monitoruje stan pacjentów po zabiegach w sedacji lub znieczuleniu ogólnym na sali wybudzeń,

Intensywna terapia

 • planuje i realizuje zadania w zakresie intensywnej terapii oraz prowadzi działalność naukowo- badawczą i kliniczną,
 • wykonuje zadania związane z prowadzeniem chorych w stanach zagrożenia życia w Oddziale,
 • udziela pomocy w stanach zagrożenia życia na terenie Instytutu,
 • kwalifikuje chorych do leczenia niewydolności oddechowej za pomocą nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji,
 • leczy ostry i przewlekły ból chorych,
 • prowadzi żywienie pozajelitowe i dojelitowe,

Pacjent

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.