Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Kliniki/Oddziały

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń medycznych w dziedzinie chorób płuc w ramach leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Świadczenia, realizowane w ramach leczenia szpitalnego, są prowadzone w czasie hospitalizacji pacjenta w następujących Klinikach/Oddziałach:

I Klinika Chorób Płuc

II Klinika Chorób Płuc

III Klinika Chorób Płuc:
Oddział X, Oddział XII, Oddział XI Onkologiczny

Klinika Chirurgii

Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii

Zakres działalności Kliniki i Oddziałów Instytutu obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne wszystkich chorób układu oddechowego.

Świadczenia realizowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są prowadzone w Przychodni Przyklinicznej Instytutu, gdzie funkcjonuje Poradnia Pulmonologiczne, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej i Poradnia Onkologiczna.

Przychodnia Przykliniczna (więcej)

Instytut prowadzi także leczenie pacjentów objętych domowym leczeniem tlenem

Pracownia Domowego Leczenia Tlenem (więcej)

W Instytucie są prowadzone programy lekowe, dotyczące:

  • leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca,
  • leczenia ciężkiej postaci astmy oskrzelowej alergicznej IgE-zależnej i ciężkiej postaci astmy eozynofilowej,
  • leczenia idiopatycznego włóknienia płuc,
  • leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA), z zajęciem płuc.

W Instytucie realizowane są świadczenia wysokospecjalistyczne: badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (więcej)

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.