Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

I Klinika Chorób Płuc

prof. dr hab. med. Witold Tomkowski

Kierownik I Kliniki Chorób Płuc

mgr s. Krystyna Chodorek

Pielęgniarka Oddziałowa

Sekretariat

tel. 43 12 143
1klinika@igichp.edu.pl

Pokój lekarski

tel. 22 43 12 147
22 43 12 146
22 43 12 262

Pokój pielęgniarek

odc. A 22 43 12 280
odc. B 22 43 12 236


Klinika zajmuje się:

Śródmiąższowymi chorobami płu

 • wszystkimi postaciami włóknień płuc,
 • sarkoidozą,
 • alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych,
 • innymi postaciami śródmiąższowych zapaleń płuc
 • zmianami płucnymi w przebiegu chorób tkanki łącznej.

Rzadkimi chorobami płuc:

 • histiocytozą X,
 • lymfangioleiomiomatozą,
 • ziarniniakowatością z zapaleniami naczyń (dawniej ziarniniakowatość Wegenera),
 • innymi zapaleniami naczyń z zajęciem płuc
 • hemosyderozą,
 • lipoproteinozą,
 • reakcjami polekowymi w płucach
 • mukowiscydozą u osób dorosłych

Innymi chorobami płuc

 • ciężkich i powikłanych zapaleń płuc
 • zatorowości płucnej
 • astmy oskrzelowej
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • nowotworów płuc

 W klinice realizowane są prace badawcze, których tematy są następujące

 • Wczesne wykrywanie nadciśnienia płucnego i jego kliniczne znaczenie u chorych na śródmiąższowe choroby płuc
 • Rozpoznawanie zatoru tętnicy płucnej (ZTP) średniego i niskiego ryzyka w populacji pacjentów kierowanych do oddziału chorób płuc
 • Zespół włóknienia płuc i rozedmy
 • Czynniki rokownicze i wyniki leczenia u chorych na lymfangioleiomiomatozę izolowaną i w przebiegu stwardnienia guzowatego
 • Wartość rokownicza testu wysiłkowego w ocenie długości przeżycia i częstości zaostrzeń u chorych na samoistne włóknienie płuc i włóknienie płuc w chorobach tkanki łącznej
 • Przydatność ślepej biopsji transbronchialnej (TBLB) w diagnostyce zmian rozsianych w płucach
 • Mykobakteriozy w materiale chorych hospitalizowanych w Instytucie – częstość występowania, czynniki predysponujące, przebieg leczenia, rokowanie.
 • Zgodność rejestrów mikrobiologicznych gruźlicy z krajowym rejestrem zachorowań na gruźlicę
 • Mukowiscydoza rozpoznana w wieku dorosłym – przebieg kliniczny i ocena skuteczności leczenia
 • Przydatność testów IGRA wykonywanych z krwi i płynu opłucnowego w różnicowaniu wysiękowych zapaleń opłucnej

 Klinika uczestniczy również w realizacji innych badań działalności statutowej Instytutu:

 • Rola procesów immunologicznych w patomechanizmie śródmiąższowych chorób płuc
 • Zajęcie serca w przebiegu sarkoidozy
 • Ocena zmian w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych na histiocytozę w badaniu metodą rezonannsu magnetycznego
 • Optymalizacja badań diagnostycznych i metod leczenia pierwotnych zapaleń naczyń
 • Badania polimorfizmu genu N-acetylotransferazy 2 (NAT2) u chorych na nowotwory
 • Analiza pokrewieństw genetycznych szczepów M.tuberculosis complex w oparciu o metody molekularne
 • Ocena efektywności wykrywania wirusa grypy A i B metodą immunofluorescencji bezpośredniej w porównaniu z w pełni zautomatyzowaną, przeprowadzaną w zamkniętym systemie oraz tradycyjną metodą Real time PCR
 • Rola testów opartych na pomiarze interferonu w diagnostyce gruźlicy (IGRA)
 • Analiza wyników posiewów materiałów klinicznych pochodzących ze zmian na skórze od pacjentów badanych w Instytucie
 • Diagnostyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych (kandydozy, aspergilozy) u chorych hospitalizowanych w Instytucie z zastosowaniem metod klasycznych, serologicznych i molekularnych

 W Klinice prowadzone jest szkolenie przed i podyplomowe:

 • Szkolenie lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc
 • Szkolenie lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych
 • Szkolenie lekarzy specjalizujących się w kardiologii
 • Szkolenie lekarzy specjalizujących się w pediatrii
 • Organizacja egzaminów specjalizacyjnych z chorób płuc – dwie sesje w ciągu roku.
 • Wykłady z zakresu chorób płuc na kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Szkolenie w zakresie pneumonologii studentów anglojęzycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.