Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej im. dr Marii Werkenthin

dr n. med. Katarzyna Błasińska

Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej im. dr Marii Werkenthin

Sekretariat

tel. 22 43 12 116 radiologia@igichp.edu.pl

Rejestracja CT i RM

tel. 22 43 12 127
tel. 22 43 12 417

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej im. dr Marii Werkenthin

Profil działalności Zakładu obejmuje:

  • diagnostykę obrazową chorób układu oddechowego, szczególnie raka płuca, gruźlicy, śródmiąższowych chorób płuc, chorób dróg oddechowych.
  • diagnostykę zatorowości płucnej, nadciśnienia płucnego, chorób śródpiersia.

W ramach prowadzonych badań diagnostycznych w Zakładzie wykonuje się następujące wysoce specjalistyczne procedury:

  • spiralną TK w zatorowości płucnej;
  • niskodawkową TK płuc we wczesnym wykrywania raka płuca;
  • tomografię komputerową płuc o wysokiej rozdzielczości (TKWR);
  • stereotaktyczną biopsję cienkoigłową płuc pod kontrolą TK;
  • diagnostykę MR chorób klatki piersiowej, ośrodkowego układu nerwowego, kanału kręgowego;
  • punkcje płynu w jamie opłucnowej pod kontrolą USG;
  • biopsje cienkoigłowe pod kontrolą USG: podopłucnowych zmian płucnych, ściany klatki piersiowej, tarczycy, wątroby, ślinianek, sutka, węzłów chłonnych;

USG

tomografia komputerowa

rezonans magnetyczny

radiografia

badania kontrastowe przewodu pokarmowego

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI NA ŚRODOWISKO

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.