Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia IGiChP

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadza badanie doświadczeń pacjenta ze świadczonej opieki. Do udziału w badaniu zaproszeni są
wszyscy pacjenci szpitala. Badanie przeprowadzone jest w formie anonimowej ankiety elektronicznej.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 min.

Ankieta dostępna jest poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/igichp

Państwa opinia jest dla nas ważna! Pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Dziękujemy!

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Zeskanuj KOD aby Oceniać

QRCODE Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia IGICHP

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.