Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

III Klinika Chorób Płuc i Onkologii

dr n. med. Mateusz Polaczek

Kierownik III Kliniki Chorób Płuc i Onkologii

tel. 22 43 12 108

Sekretariat

tel. 22 43 12 1083klinika@igichp.edu.pl

Pokój lekarski

tel. 22 43 12 177

Oddział X

dr hab. n. med. prof. Instytutu Magdalena Martusewicz-Boros

Kierownik Oddziału X

mgr Krystyna Gapińska

Pielęgniarka Oddziałowa – Oddział X

tel. 22 43 12 185

Pokój lekarski

tel. 22 43 12 218, 22 43 12 330

Pokój pielęgniarek

tel. 22 43 12 238

Oddział XII

dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-Boros prof. IGiChP

Kierownik Oddziału XII

mgr Krystyna Gapińska

Pielęgniarka Oddziałowa – Oddział XII

tel. 22 43 12 255

Pokój lekarski

tel. 22 43 12 229, 22 43 12 380

Pokój pielęgniarek

tel. 22 43 12 239

Oddział XI Onkologiczny

dr n. med. Mateusz Polaczek

Kierownik Oddziału XI

mgr Piotr Sapigórski

Pielęgniarka Oddziałowa – Oddział XI

tel. 22 43 12 360

Pokój lekarski

tel. 22 43 12 279

Pokój pielęgniarek

tel. 22 43 12 260

Zespół Kliniki prowadzi diagnostykę i leczenie:

Chorób śródmiąższowych płuc – w tym szczególnie:

 • Sarkoidozy
 • AZPP (alergicznego zapalenie pęcherzyków płucnych)
 • histiocytozy
 • LAM (limfangioleiomiomatozy)
 • samoistnego włóknienia płuc
 • organizującego się zapalenia płuc

Chorób opłucnej

Ziarniniakowatości z zapaleniami naczyń i innych zapaleń naczyń z zajęciem płuc

Ciężkich, powikłanych zapaleń płuc i nietypowo przebiegających zapaleń płuc

Raka płuca

Przedmiot zainteresowania:

Rak płuca

 • Diagnostyka i ocena stopnia zaawansowania raka płuca oraz diagnostyka pod kątem leczenia ukierunkowanego molekularnie i immunoterapii
 • Kompleksowe leczenie raka płuca we wszystkich typach histologicznych i we wszystkich stopniach zaawansowania również leczenie ukierunkowane molekularnie i immunoterapia
 • Diagnostyka i leczenie powikłań terapii przeciwnowotworowej w raku płuca
 • Ocena czynników decydujących o rokowaniu i wynikach leczenia raka płuca

Zapalenie naczyń płucnych

 • Ocena czynników decydujących o rokowaniu i wynikach leczenia ziarniniakowatości z zapaleniami naczyń i innych zapaleń naczyń z zajęciem płuc

Osiągnięcia

 • Zorganizowanie kompleksowego leczenia i obserwacji chorych na raka płuca.
 • Zorganizowanie przewlekłego leczenia i obserwacji chorych na ziarniniakowatość z zapaleniami naczyń i innych zapaleń naczyń z zajęciem płuc

Kształcenie przed i podyplomowe:

 • Szkolenie lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc
 • Szkolenie lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych
 • Organizacja egzaminów specjalizacyjnych z chorób płuc – dwie sesje w ciągu roku.
 • Wykłady z zakresu chorób płuc na kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Szkolenie w zakresie pneumonologii studentów anglojęzycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Współpraca naukowa

 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Pacjent

strona informacyjna dla pacjentów

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.