Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

O Instytucie

Dyrekcja

Dyrektor dr hab. n. med. Stefan Wesołowski Profesor Instytutu
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Wojciech Skorupa
Zastępca Dyrektora ds.
Zarządzania i Organizacji
mgr Małgorzata Pacuszka
Zastępca Dyrektora ds.
Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Marszałkowski
Główny Księgowy mgr Anna Markowska
Pielęgniarka Naczelna mgr Małgorzata Zielaskowska

 

Komórki działalności podstawowej

Przychodnia Przykliniczna dr n. med. Krystyna Maszkowska-Kopij
Izba Przyjęć lek. med. Wojciech Skorupa
I Klinika Chorób Płuc prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
II Klinika Chorób Płuc prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
III Klinika Chorób Płuc i Onkologii
Oddział X

Oddział XII

Oddział XI Onkologiczny

r n. med. Mateusz Polaczek
dr hab. n. med. prof. Instytutu Magdalena Martusewicz-Boros
dr hab. n. med. prof. Instytutu Magdalena Martusewicz-Boros
dr n. med. Mateusz Polaczek
Klinika Chirurgii prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii lek. med. Jacek Prokopowicz
Zakład  Epidemiologii i Organizacji
Walki z Gruźlicą
dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła Profesor Instytutu
Zakład Fizjopatologii Oddychania dr hab. n. med. Stefan Wesołowski Profesor Instytutu
Zakład Mikrobiologii prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Zakład Patomorfologii prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort Profesor Instytutu
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dr n. med. Katarzyna Błasińska
Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji mgr Agata Gładzka
Apteka mgr Elżbieta Jaworska

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.