Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Polityka Jakości

Misja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc:

Naszą tradycją jest dobra opieka nad pacjentem

Świadczenie usług na wysokim poziomie zawsze było przedmiotem troski pracowników Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Mamy świadomość, że spełnienie wymagań jakościowych stawianych przez Pacjentów jest podstawą działania i podtrzymywania zaufania do naszej pracy.

Wiemy, że rosnącym oczekiwaniom pacjentów mogą sprostać tylko kompetentni pracownicy świadczący specjalistyczne usługi. Wiedza, wysokokwalifikowany personel medyczny i doświadczenie to nasz kapitał, który oferujemy naszym Pacjentom.

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością traktujemy jako ważny instrument podnoszenia jakości usług medycznych warunkujący satysfakcję pacjentów, a także pozwalający na skuteczne doskonalenie funkcjonowania Instytutu. W tym celu Dyrekcja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ustanowiła następujące cele polityki jakości:

  • rozwój i doskonalenie jakości oferowanych usług medycznych,
  • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych,
  • wzrost poziomu satysfakcji pacjentów,
  • spełnienie wymogów dotyczących Systemu Zarządzania Jakością i stałe jego doskonalenie.

Realizacja tych celów następuje przez:

  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez różne formy doskonalenia zawodowego i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
  • zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego,
  • sukcesywną poprawę infrastruktury Instytutu poprzez remonty i modernizacje,
  • badanie satysfakcji pacjentów oraz przestrzeganie Praw Pacjenta,
  • ciągłe monitorowanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością.

W imieniu całego personelu Instytutu i swoim własnym deklaruję pełne zaangażowanie w utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością , a wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do swojego stanowiska pracy i zobowiązuję do doskonalenia jakości świadczonych usług.

Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
dr hab. n. med. Stefan Wesołowski Profesor Instytutu
Logo2sa 1
IMQ S.p.A logo
IQNET RECOGNIZED CERTYFICATION

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.