Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Akredytacja

Akredytacja

Certyfikat Akredytacyjny 2021/19W dniach 9 – 11 czerwca 2021 r. w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie został przeprowadzony kolejny przegląd akredytacyjny przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie otrzymał pozytywną ocenę z przeglądu akredytacyjnego. W otrzymanym raporcie z przeglądu poziom spełnienia standardów akredytacyjnych oceniony został wysoko, co świadczy o jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i dbałości o bezpieczeństwo pacjentów. Uzyskany poziom stanowił podstawę do przyznania Instytutowi statusu szpitala akredytowanego przez Ministra Zdrowia na wniosek pozytywnej opinii Rady Akredytacyjnej. Akredytacja została udzielona na okres 3 lat tj. do dnia 2 września 2024 roku.

Spełnienie wymagań akredytacyjnych wymagało zaangażowania i współpracy całego personelu Instytutu. Standardy akredytacyjne, według których oceniany był szpital podzielone są na 15 zestawów tematycznych obejmujących wszystkie obszary szpitala, zarówno w sferze medycznej, jak i administracyjno-technicznej. Standardy dotyczą kluczowych elementów udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania jednostką, z ukierunkowaniem na dziedziny mające największy wpływ na jakość udzielanych świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

Obecnie, gdy dobra opieka nad pacjentem i jego bezpieczeństwo, w różnorakich aspektach funkcjonowania opieki zdrowotnej, stanowi podstawowy wymiar jakości i priorytet dla udzielających świadczeń zdrowotnych akredytacja zyskuje na znaczeniu. Działania jakie podjął Instytut, dostosowując swe funkcjonowanie do wymogów standardów akredytacyjnych, mają wpływ na satysfakcję naszych Pacjentów.

Uzyskanie tego prestiżowego wyróżnienia obliguje cały personel Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie do ciągłej pracy nad doskonaleniem opieki nad pacjentem i gwarantuje wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pełnomocnik Dyrektora ds Zarządzania Jakością
mgr Małgorzata Pacuszka
tel. 22 43 12 336 e-mail: pelnomocnik@igichp.edu.pl

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.