Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie uprzejmie informuje, iż pacjenci Instytutu, ich przedstawiciele ustawowi albo osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia o możliwości ubiegania sie o jej odbiór po uprzednim złozeniu wniosku osobiscie w Kancelarii Chorych lub za posrednictwem poczty.

Powyższe dotyczy osób, które były pacjentami Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w roku 1998.

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do 28 lutego 2019 r. Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 15 marca 2019 roku do Kancelarii Chorych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (hol główny). Odbiór dokumentacji następuje za potwierdzeniem odbioru.

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. 22 43 12 341. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: §75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 20015 r. poz. 2069).

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.