Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Dofinansowania na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do zbiorów naukowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc”

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego

Działając zgodnie z:

  • art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953),

informujemy, iż Minister Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr SONP/SP/546518/2022 udzielił Instytutowi Gruźlicy i Chorób Płuc dofinansowania na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do zbiorów naukowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc”. Celem projektu jest ułatwienie społeczeństwu polskiemu dostępu do zbiorów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc zebranych w Bibliotece Naukowej IGICHP i promowanie dziedzictwa naukowo-historycznego będącego pod opieką Instytutu od czasów II wojny światowej. Biblioteka dysponuje ogromnym zbiorem dziedzictwa naukowego w postaci prac doktorskich/habilitacji. Najstarsze z nich znajdują się w bibliotece od przeszło sześćdziesięciu lat i wciąż jest zapotrzebowanie na dostęp do nich. Są to prace o niezwykłej wartości naukowej, wiele z nich to prace pionierskie, które zrewolucjonizowały medycynę w Polsce, a nawet na świecie. Ponadto Instytut dysponuje bardzo dużym zbiorem dokumentów historycznych dotyczących okresu II wojny światowej, wydarzeń sierpnia 1944 r. Niezbędnym staje się ich profesjonalna digitalizacja, która zachowa je od zupełnego zniszczenia, a jednocześnie wzbogaci ofertę biblioteczną Instytutu.

Finansowanie przyznano w drodze konkursu ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn.zm.)

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 100 000 zł

Wartość całkowita przedsięwzięcia: 118 400 zł

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.