Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

„Co zakłóca Twoje płuca” – Badania przesiewowe w raku płuca

Projekt zakończony 30 listopada 2023 r

„Co zakłóca Twoje płuca”
Badania przesiewowe w raku płuca

Od 2019 roku Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc realizuje projekt pt. „Co zakłóca Twoje płuca” w zakresie Programu profilaktyki nowotworów płuc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejszą metodą zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów z powodu raka płuca jest walka z nałogiem palenia tytoniu. Istotne znaczenie może mieć także wczesne wykrywanie zmian przednowotworowych lub nowotworowych u osób z grup ryzyka wystąpienia raka, czyli u wieloletnich palaczy papierosów.

Metodą diagnostyczną, stosowaną w badaniach przesiewowych nałogowych palaczy tytoniu, jest niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej.

Miejsce realizacji badań NDTK:

 1. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,
  Ul. Płocka 26
  01-138 Warszawa
  Tel. 22 43 12 405
 2. Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o.
  Przychodnia Zdrowia „Dąbrówka”
  Ul. Dąbrówki 52
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  Tel. 25 633 35 55
 3. Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o.
  Ul. Kleeberga 2
  05-110 Siedlce
  Tel. 25 633 35 55

Zapisy na badania niskodawkowej tomografii komputerowej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie prowadzone są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 22 43 12 405.

Harmonogram realizacji projektu:

Kwalifikacja do badania NDTK odbywa się od poniedziałki do piątku w godz. 8.00-15.00
Badania tomografii komputerowej niskodawkowej płuc odbywają się w soboty w godz. 8.00-13.30
Szkolenie stacjonarne personelu medycznego z zakresu profilaktyki nowotworów płuc14.12.2022, godzina 13.00,
Szkolenie zostało przeniesione na 21 grudnia godz. 13.30  miejsce Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – sala konferencyjna Kliniki Chirurgii piętro I, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa – (osoba do kontakt Aneta Wachowicz tel. 695262266)

Więcej informacji o projekcie min. kto może wziąć udział w badaniach, jakie warunki muszą być spełnione, znajduje się w zakładkach poniżej.

Regulamin udziału w projekcie pn. „Co zakłóca Twoje płuca”

Załącznik do Regulaminu udziału w projekcie pn. „Co zakłóca twoje płuca” – wersja edytowalna

Załącznik do Regulaminu udziału w projekcie pn. „Co zakłóca twoje płuca”

Czy skrining jest właściwy dla mnie? – informacje dla pacjentów

Skrining raka płuca za pomocą NDTK – podsumowanie dla lekarzy POZ

Program wczesnego wykrywania raka płuc – lista kontrolna dla lekarza POZ

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.