Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Program „Doskonała nauka” Ministerstwo Edukacji i Nauk, dofinansowanie „Krajowej Konferencji Pulmonologów i Mikrobiologów”

Znaki Strona Www

Działając zgodnie z:

  • art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953),

informujemy, iż Minister Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr KONF/SN/0189/2023/01 udzielił Instytutowi Gruźlicy i Chorób Płuc dofinansowania na realizację cyklicznego wydarzenia naukowego pn. „Krajowa Konferencja Pulmonologów i Mikrobiologów”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2023 roku.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc cyklicznie od wielu lat. Konferencja ma charakter naukowy i jest adresowana do lekarzy pulmonologów z poradni chorób płuc, także pracujących w szpitalach, osób odpowiedzialnych za nadzór nad gruźlicą w terenie, lekarzy przygotowujący się do specjalizacji, mikrobiologów, w tym diagnostów oraz innych osób zainteresowanych tematyką konferencji (z prawem wykonywania zawodu). Konferencja cieszy się co roku dużym zainteresowaniem z uwagi na prezentowanie aktualnej wiedzy z omawianego obszaru. Wykłady dotyczą diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego (gruźlica, mykobakteriozy, inne zakażenia dolnych dróg oddechowych, mukowiscydoza, astma, POChP, rak płuca, choroby śródmiąższowe, niewydolność poświęcony zagrożeniom epidemiologicznym związanym z napływem dużej liczby osób z terenów Ukrainy. Z uwagi na trwający stan pandemii/zagrożenia epidemicznego od 2020 roku konferencja organizowana jest formie zdalnej. W 2023 roku konferencja będzie organizowana w trybie hybrydowym.

Finansowanie przyznano w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2023 r. przez Ministra w ramach programu „Doskonała nauka II”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.742).

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 92 950 zł

Wartość całkowita przedsięwzięcia: 127 950 zł

.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.