Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Covid-19 Mazowieckie

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

  • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • zakup środków do dezynfekcji;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup leków, szczepionek, testów;
  • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
  • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Okres realizacji: 2020-2022.

W ramach podpisanej w dniu 17.04.2020 r. Umowy nr B/UMWM-UF/POR/NW/18/2020 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pod nazwą: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie 01-138, ul. Płocka 26 otrzymał poniższy sprzęt:

 

Asortyment dostarczanych środków ochrony jednorazowej

Data przekazania: 06 maj 2020 r.
Kombinezon chem.100 szt.
Maski FFP3.300 szt.
Rękawiczki nitryl.20000 szt.
Gogle ochronne.200 szt.
Przyłbice ochronne.200 szt.
Termometry.16 szt.
Maski KN95.3000 szt.
Data przekazania: 26 maja 2020 r.
Kombinezony ochronne.50 szt.
Nogawki ochronne.792 szt.
Data przekazania: 08 czerwiec 2020 r.
Maski KN95.2400 szt.
Data przekazania: 21.08.2020 r.
Maski chirurgiczne.3600 szt.
Maski medyczne.3600 szt.
Data przekazania: 12 październik 2020 r.
Nogawki ochronne.200 szt.
Fartuch barierowy.150 szt.
Data przekazania: 23 grudnia 2020 r.
Fartuch barierowy.750 szt.
Fartuch chirurgiczny M.100 szt.
Fartuch chirurgiczny L.100 szt.
Fartuch chirurgiczny XL.100 szt.
Data przekazania: 22 styczeń 2021 r.
Fartuch chirurgiczny M.50 szt.
Fartuch chirurgiczny L.150 szt.
Fartuch chirurgiczny XL.100 szt.
Data przekazania: 22 styczeń 2021 r.
Rękawice nitryl. Premium Black XL.20000 szt.
Komb. ochronny Promega M.50 szt.
Komb. ochronny Promega L.100 szt.
Komb. ochronny Promega XL.150 szt.
Fartuch barier. L.150 szt.
Fartuch barier. XL.150 szt.
Maska KN 95.2400 szt.
Półmaska filtr. FFP3 b/zaw.300 szt.
Płyn do dezyn. rąk Medisept.25 l.
Data przekazania: 01marzec 2021r.
Kombinezon ochronny1000 szt.
Czepek z fizeliny pielęgniarski5000 szt.
Data przekazania: 11 marzec2021r.
Ochraniacze na buty długie2000 szt.
Rękawice diagnostyczne L1000 szt.
Kombinezon ochronny300 szt.
Maska filtrująca FFP-2 b/zaworu1800 szt.
Płyn do dez. rąk MEDISEPT25 l
Środek do dezynf. powierzchni MEDISEPT25l
Data przekazania: 30 marzec 2021r.
Gogle500 szt.
Przyłbice1000 szt.
Data przekazania: 07 kwiecień 2021r.
Rękawice b/pudrowe diagnostyczne2000 szt.
Fartuch barierowy jednorazowy80 szt.
Maska filtrująca FFP-3 b/zaworu500 szt.
Fartuch chirurgiczny sterylny2000 szt.
Data przekazania: 21 kwiecień 2021r.
Kombinezon ochronny600 szt.
Fartuch chirurgiczny sterylny350 szt.
Fartuch chirurgiczny sterylny240 szt.
Maska filtrująca FFP-22000 szt.
Medisept płyn do dezynfekcji rąk25 l
Medisept płyn do dezynfekcji powierzchni25 l
Rękawice Nitrylowe S, L, M, XL50000 szt.
Fartuch chirurgiczny sterylny400 szt.
Fartuch barierowy 1-razowy320 szt.
Pulsoksymetr25 szt.
Data przekazania: 18 maj 2021r.
Rękawice nitrylowe S, M, L, XL80000 szt.
Rękawice z przedłużonym mankietem2000 szt.
Fartuch barierowy S, M, L, XL640 szt.
Maska FFP-3600 szt.
Data przekazania: 09 kwiecień 2021r.
Mobilny cyfrowy aparat RTG1 szt.
Data przekazania: 26 kwiecień 2021r.
Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Compact Plus5 szt.
Data przekazania: 28 kwiecień 2021r.
Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej AIRVO 2 set z jednorazowymi akcesoriami5 szt.
Data przekazania: 07 maj 2021r.
Jednorazowe akcesoria AIRVO-2 do aparatów do wspomagania funkcji oddechowych9 op.
Data przekazania: 19 maj 2021r.
Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii tlenowej HUMID-BH z akcesoriami1 szt.
Data przekazania: 27 maj 2021r.
Mobilny cyfrowy aparat RTG Samsung GM851 szt.
Data przekazania: 11 czerwca 2021r.
Rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem XL.500 szt.
Rękawice nitrylowe M, L, XL.40 000 szt.
Fartuchy barierowe M, L, XL.240 szt.
Maska filtrująca FFP3.150 szt.
Data przekazania: 12 lipiec 2021r.
Kombinezon ochronny100 szt.
Maska chirurgiczna/medyczna4000 szt.
Maska filtrująca FFP2.500 szt.
Płyn do dezynfekcji rąk25 l.
Płyn do dezynfekcji powierzchni25 l.
Data przekazania: 25 sierpień 2021r.
Ochraniacze na buty długie200 szt.
Rękawice bez pudrowe przedłużone 7,5500 szt.
Rękawice bez pudrowe przedłużone 8,5500 szt.
Fartuch chirurgiczny sterylny200 szt.
Maska filtrująca FFP22000 szt.
Płyn do dezynfekcji rąk25 l.
Środek do dezynfekcji powierzchni25 l.
 

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.