Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Poprawa dostępności Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Ue3 1

 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 26, realizuje Umowę o powierzenie Grantu:
UMOWA NR UM.SZP.W-5094.2022-00/318/909 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia
pn. „Poprawa dostępności Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie”.
Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 994 487,61 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła w szczególności:

  • łatwiej dostać się z zewnątrz do Instytutu poprzez możliwość skorzystania z nowej windy
  • łatwiej i bezpieczniej poruszać się po Instytucie (zamieszczone zostaną etykiety i tabliczki wraz z zapisami brajlowskimi oraz plan tyflograficzny obrazujący rozmieszczenie pomieszczeń i budynków)
  • wygodnie i bezpiecznie korzystać z wyposażenia gabinetów zabiegowych, punktów rejestracyjnych i poczekalni poprzez zakup sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie i poprawiającego bezpieczeństwo pacjentów o specjalnych potrzebach
  • bez przeszkód korzystać ze strony internetowej
  • skorzystać z dogodnych krzeseł w poczekalniach, z krzeseł ewakuacyjnych, z wózków do przewożenia chorych (w tym dla pacjentów bariatrycznych)
  • łatwiej komunikować się w rejestracji, poradniach, na oddziałach oraz sali konferencyjnej (kontakt się z personelem medycznym on-line, tablety z oprogramowaniem „Mówik” oraz tłumaczem PJM, kadra przeszkolona w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, pętle indukcyjne)

Realizowane przedsięwzięcia przełożą się na zwiększenie poziomu dostępności Instytutu w zakresie: architektonicznym, komunikacyjnym, organizacyjnym i cyfrowym. Planując zakres rzeczowy Instytut dążył do zapewnienia jak największej poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach określonych w konkursie uwarunkowań finansowych.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

 

Raport z audytu i medycznej (wniosek o powierzenie grantu nr W-5094) przygotowany w ramach zdrowia

 

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.