Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Program „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwo Edukacji i Nauk, dofinansowanie projektu „Co tkwi w płucach? Promocja badań naukowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc”.

Znaki Strona Www

Działając zgodnie z:

  • 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953),

informujemy, iż Minister Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr SONP/SP/512841/2021 udzielił Instytutowi Gruźlicy i Chorób Płuc dofinansowania na realizację projektu pn. „Co tkwi w płucach? Promocja badań naukowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc”.

Celem działania w ramach projektu jest informowanie społeczeństwa polskiego i przekazywanie większej ilości informacji na temat osiągnięć i badań naukowych prowadzonych przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (IGiChP) w obszarze chorób układu oddechowego i realizowanie przez to idei publicznego rozumienia nauki.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o następujące formy przekazu treści:

  • elektroniczną – dwujęzyczną stronę internetową dedykowaną osiągnięciom i badaniom naukowym prowadzonym przez pracowników IGiChP,
  • papierową – ulotki oraz broszury udostępnianie społeczeństwu (m.in osobom korzystającym z poradni przyszpitalnej oraz będących w trakcie hospitalizacji i ich rodzinom);
  • wideo – każde z omawianych zagadnień/osiągnięć będzie opatrzone krótkimi filmami, które zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.

Finansowanie przyznano w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 180 650 zł

Wartość całkowita przedsięwzięcia: 200 740 zł

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.