Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Dotacje Dofinansowanie

Działając zgodnie z:

  • 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953),

informujemy, iż Minister Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr Nr 555048/PnH 2/2022 udzielił Instytutowi Gruźlicy i Chorób Płuc dofinansowania na realizację projektu pn. „Inteligentne, spersonalizowane rozwiązanie terapeutyczno-diagnostyczne w leczeniu zaburzonego oddechu we śnie” w ramach programu Horyzont 2020, Research and Innovation Actions (RIA), na podstawie umowy nr 965417

Finansowanie przyznano na lata 2022-2025 w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Premia na Horyzoncie 2”.

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 114 983,00 zł

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.