Modernizacja sal operacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc poprzez zakup nowoczesnego sprzętu

IGiChP / Projekty UE / Modernizacja sal operacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc poprzez zakup nowoczesnego sprzętu