Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Tryb podstawowy

Tryb podstawowy

Styczeń

ID AP.26.1.2022 Dostawa produktu leczniczego – Nintedanib w dwóch dawkach, zarejestrowany w dwóch jednostkach chorobowych (w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc – pozycja 1 i 2 pakietu oraz raka płuc – pozycji 3 i 4 pakietu) określony w jednym pakiecie Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Zamiana ogłoszenia
Zał. nr 5 po modyfikacji
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.2.2022 Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Zamiana ogłoszenia
Zał. nr 5 po modyfikacji
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.3.2022 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.4.2022 Dostawa produktów leczniczych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.6.2022 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ

[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles]

[cmsmasters_toggles shortcode_id=”7lt9t5jrl” mode=”accordion” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle shortcode_id=”nm6fo8a4j” title=”Luty”]

ID AP.26.5.2022 Dostawa produktu leczniczego Pirfenidone Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.8.2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
ID AP.26.7.2022 Dostawa produktu leczniczego Filgrastim w dwóch dawkach

Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ID AP.26.9.2022 Dostawa probówek do pobierania krwi Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
ID AP.26.10.2022  Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zał. nr 5 po modyfikacji
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.US1.2022  Świadczenie kompleksowych usług całodziennego żywienia chorych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.11.2022  Dostawa produktu leczniczego Osimertinib Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.12.2022 Dostawa testów do oznaczania kolistyny Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.13.2022 Dostawa środków kontrastowych dla Tomografii Komputerowej określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.14.2022 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku określonych w 5 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.15.2022  Dostawa akcesoriów endoskopowych oraz zestawów do odsysania określonych w 3 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja z otwarcia ofert

Marzec

ID AP.26.16.2022 Dostawa produktu leczniczego Omalizumab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.18.2022 Dostawa produktu leczniczego Nintedanib Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana ogłoszenia
Zał. nr 5 po modyfikacji
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.20.2022 Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana ogłoszenia
Zał. nr 5 po modyfikacji
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
ID AP.26.23.2022 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i substancji dodatkowych rozliczanych z katalogu chemioterapii, określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
ID AP.26.19.2022 Dostawa produktu leczniczego Mepolizumab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.21.2022 Dostawa produktu leczniczego Nintedanib w dwóch dawkach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.24.2022 Dostawa produktu leczniczego Atezolizumab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
ID AP.26.22.2022 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 3 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.25.2022 Dostawa strzykawek do gazometrii, przyrządów do tomografii oraz cewników typu „Pig Tail” określonych w 3 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
ID AP.26.17.2022 Dostawa zestawów ochronnych przed zaparowaniem optyki Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2021Styczeń

ID AP.26.1.2021 Dostawa produktu leczniczego Durvalumab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.2.2021 Dostawa produktu leczniczego Osimertinib Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Luty

ID AP.26.3.2021 Dostawa wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych określonych w 3
pakietach
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu 2
Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Maj

ID AP.26.5.2021 Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej systemu informatycznego CliniNET i NetRaad w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na którą Instytut posiada bezterminową licencję. Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Czerwiec

ID AP.26.4.2021  Dostawa produktów leczniczych określonych w 1 pakiecie. Zakup w ramach RDTL. Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana Ogłoszenia
Zmiana SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Lipiec

ID AP.26.6.2021  Dostawa przyrządów endoskopowych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.8.2021 Dostawa wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych, alkoholu etylowego oraz końcówek do pipet określonych w 5 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.7.2021 Dostawa produktu leczniczego Osimertinib Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.9.2021 Dostawa zestawów do biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii endoskopowej Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.10.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 5 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.12.2021 Dostawa środków do mycia, dezynfekcji, pielęgnacji narzędzi, endoskopów, powierzchni oraz rąk Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ 2
Wyjaśnienia treści SWZ 3
Zamiana ogłoszenia
Zamiana ogłoszenia 2
Informacja z otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety od 2 do 7
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. 1

Sierpień

ID AP.26.11.2021 Dostawa odczynników wraz z najmem aparatu Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia 2
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.14.2021 Dostawa odczynników wraz z najmem aparatu do manualnej hybrydyzacji Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.15.2021 Dostawa odczynników oraz testów laboratoryjnych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.16.2021 Dostawa produktu leczniczego Pegfilgrastim
Pobierz pliki:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.13.2021 Dostawa wyrobów medycznych, płynu utrwalającego ogólnego zastosowania oraz odczynników laboratoryjnych określonych w 3 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Zmiana treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.17.2021 Dostawa strzykawek, igieł medycznych, koreczków, złącz przejściowych oraz przyrządów do pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.18.2021 Dostawa probówek laboratoryjnych

Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia treści SWZ 2
Zamiana ogłoszenia 2
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ID AP.26.19.2021 Dostawa odczynników do aparatu Bactec 960 oraz Bactec 320 będących na stanie IGiChP
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Sprostowanie do wyjaśnień SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.20.2021 Dostawa produktu leczniczego Lorlatynib
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.21.2021 Dostawa produktów leczniczych
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.22.2021 Dostawa środków kontrastowych dla Rezonansu Magnetycznego określonych w 3 pakietach
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia 2
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. 1

Wrzesień

ID AP.26.23.2021 Dostawa hemostatycznej gąbki leczniczej Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ 2
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.24.2021 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ 2
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.25.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
SWZ-edytowalny
Załączniki nr 1 i 2
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Październik

ID AP.26.27.2021 Zakup procesora obrazu USG współpracującego z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.28.2021 Zakup bronchoskopu sztywnego z zestawem sztywnych optyk (teleskopów) i narzędzi Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.29.2021 Zakup wideobronchoskopu Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
ID AP.26.32.2021 Dostawa cewników, drenów, aparatów do przetoczeń, łączników, zbiorników do gromadzenia płynów ustrojowych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.30.2021 Zakup toru wizyjnego zawierającego źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y) i urządzenia peryferyjne Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.31.2021 Dostawa produktu leczniczego Benralizumab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.26.2021 Zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego (EBUS) Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.33.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.34.2021 Dostawa wyrobów medycznych oraz pojemników na odpady medyczne określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Kwota na sfinansowanie
ID AP.26.36.2021 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków określonych w 6 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.37.2021 Dostawa ładunków do staplerów wraz ze staplerami Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zmiana SWZ
Wyjaśnienia SWZ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.35.2021 Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Listopad

ID AP.26.38.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zał. nr 5 po modyfikacji
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.40.2021 Dostawa sterylnych retraktorów ran chirurgicznych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.41.2021 Dostawa sterylnych stentów silikonowych tchawiczno – oskrzelowych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.44.2021

Dostawa odczynników oraz kasetek histopatologicznych określonych w 3 pakietach

Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2 i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia 2
Zał. nr 5 po modyfikacji
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.45.2021

Dostawa produktu leczniczego Osimertinib

Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.42.2021 Dostawa zestawów komputerowych oraz komputerów typu All-In-One w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia  i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zał. nr 6 po modyfikacji

Grudzień

ID AP.26.46.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana Treści SWZ
Zmiana SWZ 2
Wyjaśnienia 2 i Zmiana SWZ 3
Zamiana ogłoszenia
Zamiana ogłoszenia 2
Zamiana ogłoszenia 3
Zał. nr 5 po modyfikacji
Zał. nr 2 po modyfikacji
Zał. nr 2 po modyfikacji 2
Wyjaśnienia 3 i Zmiana SWZ 4
Zamiana ogłoszenia 4
Zał. nr 2 po modyfikacji 3
Wyjaśnienia 4 i Zmiana SWZ 5
Zamiana ogłoszenia 5
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. 3 i 4
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. 2
ID AP.26.43.2021 Zakup zestawu aparatów do analizy molekularnej materiału klinicznego oraz wirówki niezbędnej do wstępnego przygotowania materiału genetycznego do analizy Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.47.2021 Dostawa wyrobów medycznych, płynu utrwalającego oraz testów określonych w 6 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana Treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.39.2021 Świadczenie usług w zakresie prania Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.48.2021 Dostawa szwów chirurgicznych określonych w 5 pakietach

Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana Treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia
Zamiana ogłoszenia 2
Zał. nr 5 po modyfikacji
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. 1 i 3
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. 1 i 4
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. 5

ID AP.26.49.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.51.2021 Dostawa produktu leczniczego Rituksimab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
ID AP.26.55.2021 Dostawa ładunków i staplerów jednorazowego użytku określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
ID AP.26.52.2021 Dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej, butli, drenów, końcówek ssących oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego wraz z najmem pomp określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.53.2021 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia
ID AP.26.54.2021 Dostawa produktów leczniczych określonych w 12 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana Treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zmiana Treści SWZ 2
Zamiana ogłoszenia 2
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja dodatkowa z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. od 3 do 11
ID AP.26.56.2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana treści SWZ
Zmiana Treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zał. nr 5 po modyfikacji
Zamiana ogłoszenia 2
ID AP.26.55.2021 Dostawa ładunków i staplerów jednorazowego użytku określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – sprostowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.52.2021 Dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej, butli, drenów, końcówek ssących oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego wraz z najmem pomp określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.