Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Archiwum

 

Tryb podstawowy – Archiwum

Styczeń

ID AP.26.1.2021 Dostawa produktu leczniczego Durvalumab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.2.2021 Dostawa produktu leczniczego Osimertinib Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Luty

ID AP.26.3.2021 Dostawa wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych określonych w 3
pakietach
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu 2
Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Maj
ID AP.26.5.2021 Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej systemu informatycznego CliniNET i NetRaad w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na którą Instytut posiada bezterminową licencję. Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Czerwiec
ID AP.26.4.2021 Dostawa produktów leczniczych określonych w 1 pakiecie. Zakup w ramach RDTL. Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana Ogłoszenia
Zmiana SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Lipiec
ID AP.26.6.2021 Dostawa przyrządów endoskopowych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.8.2021 Dostawa wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych, alkoholu etylowego oraz końcówek do pipet określonych w 5 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.7.2021 Dostawa produktu leczniczego Osimertinib Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.9.2021 Dostawa zestawów do biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii endoskopowej Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.10.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 5 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.12.2021 Dostawa środków do mycia, dezynfekcji, pielęgnacji narzędzi, endoskopów, powierzchni oraz rąk Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ 2
Wyjaśnienia treści SWZ 3
Zamiana ogłoszenia
Zamiana ogłoszenia 2
Informacja z otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety od 2 do 7
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. 1
Sierpień
ID AP.26.11.2021 Dostawa odczynników wraz z najmem aparatu Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia 2
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.14.2021 Dostawa odczynników wraz z najmem aparatu do manualnej hybrydyzacji Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.15.2021 Dostawa odczynników oraz testów laboratoryjnych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.16.2021 Dostawa produktu leczniczego Pegfilgrastim
Pobierz pliki:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.13.2021 Dostawa wyrobów medycznych, płynu utrwalającego ogólnego zastosowania oraz odczynników laboratoryjnych określonych w 3 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Zmiana treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.17.2021 Dostawa strzykawek, igieł medycznych, koreczków, złącz przejściowych oraz przyrządów do pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.18.2021 Dostawa probówek laboratoryjnych

Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia treści SWZ 2
Zamiana ogłoszenia 2
Kwota na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ID AP.26.19.2021 Dostawa odczynników do aparatu Bactec 960 oraz Bactec 320 będących na stanie IGiChP
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Sprostowanie do wyjaśnień SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.20.2021 Dostawa produktu leczniczego Lorlatynib
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert

ID AP.26.21.2021
Dostawa produktów leczniczych
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.22.2021 Dostawa środków kontrastowych dla Rezonansu Magnetycznego określonych w 3 pakietach
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia 2
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej p. 1
Wrzesień
ID AP.26.23.2021 Dostawa hemostatycznej gąbki leczniczej Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ 2
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.24.2021 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ 2
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.25.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
SWZ-edytowalny
Załączniki nr 1 i 2
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Październik
ID AP.26.27.2021 Zakup procesora obrazu USG współpracującego z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.28.2021 Zakup bronchoskopu sztywnego z zestawem sztywnych optyk (teleskopów) i narzędzi Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.29.2021 Zakup wideobronchoskopu Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
ID AP.26.32.2021 Dostawa cewników, drenów, aparatów do przetoczeń, łączników, zbiorników do gromadzenia płynów ustrojowych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.30.2021 Zakup toru wizyjnego zawierającego źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitor(y) i urządzenia peryferyjne Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.31.2021 Dostawa produktu leczniczego Benralizumab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.26.2021 Zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego (EBUS) Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.33.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.34.2021 Dostawa wyrobów medycznych oraz pojemników na odpady medyczne określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Kwota na sfinansowanie
ID AP.26.36.2021 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków określonych w 6 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.37.2021 Dostawa ładunków do staplerów wraz ze staplerami Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zmiana SWZ
Wyjaśnienia SWZ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.35.2021 Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Listopad
ID AP.26.38.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zał. nr 5 po modyfikacji
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.40.2021 Dostawa sterylnych retraktorów ran chirurgicznych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.41.2021 Dostawa sterylnych stentów silikonowych tchawiczno – oskrzelowych Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.44.2021 Dostawa odczynników oraz kasetek histopatologicznych określonych w 3 pakietach

Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2 i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia 2
Zał. nr 5 po modyfikacji
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.45.2021 Dostawa produktu leczniczego Osimertinib

Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Kwota na sfinansowanie
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.42.2021 Dostawa zestawów komputerowych oraz komputerów typu All-In-One w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zał. nr 6 po modyfikacji
Grudzień
ID AP.26.46.2021 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana Treści SWZ
Zmiana SWZ 2
Wyjaśnienia 2 i Zmiana SWZ 3
Zamiana ogłoszenia
Zamiana ogłoszenia 2
Zamiana ogłoszenia 3
Zał. nr 5 po modyfikacji
Zał. nr 2 po modyfikacji
Zał. nr 2 po modyfikacji 2
Wyjaśnienia 3 i Zmiana SWZ 4
Zamiana ogłoszenia 4
Zał. nr 2 po modyfikacji 3
Wyjaśnienia 4 i Zmiana SWZ 5
Zamiana ogłoszenia 5
Kwota na sfinansowanie
ID AP.26.43.2021 Zakup zestawu aparatów do analizy molekularnej materiału klinicznego oraz wirówki niezbędnej do wstępnego przygotowania materiału genetycznego do analizy Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.47.2021 Dostawa wyrobów medycznych, płynu utrwalającego oraz testów określonych w 6 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana Treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.39.2021 Świadczenie usług w zakresie prania Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
ID AP.26.48.2021 Dostawa szwów chirurgicznych określonych w 5 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana Treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia
Zamiana ogłoszenia 2
Zał. nr 5 po modyfikacji
Kwota na sfinansowanie
ID AP.26.49.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
ID AP.26.51.2021 Dostawa produktu leczniczego Rituksimab Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
ID AP.26.55.2021 Dostawa ładunków i staplerów jednorazowego użytku określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
ID AP.26.52.2021 Dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej, butli, drenów, końcówek ssących oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego wraz z najmem pomp określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
ID AP.26.53.2021 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zamiana ogłoszenia
Wyjaśnienia
ID AP.26.54.2021 Dostawa produktów leczniczych określonych w 12 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Zmiana Treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zmiana Treści SWZ 2
Zamiana ogłoszenia 2
ID AP.26.56.2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia i Zmiana treści SWZ
Zmiana Treści SWZ
Zamiana ogłoszenia
Zał. nr 5 po modyfikacji
Zamiana ogłoszenia 2
ID AP.26.55.2021 Dostawa ładunków i staplerów jednorazowego użytku określonych w 2 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ
Wyjaśnienia
ID AP.26.52.2021 Dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej, butli, drenów, końcówek ssących oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego wraz z najmem pomp określonych w 4 pakietach Pobierz pliki:
Ogłoszenie
SWZ

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.