Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Poniżej kwoty określonej na podst. art.11.8 Pzp

Poniżej kwoty określonej na podst. art.11.8 Pzp

2020

Styczeń”]

ID AP.26.1.2020  Dostawa produktu leczniczego Atezolizumabum … Pobierz pliki: Ogłoszenie Siwz z zał. Wyjaśnienia Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy PZP

Luty

ID AP.26.2.2020 Dostawa staplerów liniowych automatycznych oraz ładunków do staplera liniowego … Informacja: Zakończone
ID AP.26.3.2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz podłoży identyfikacyjnych określonych w 2 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.5.2020 Dostawa sprzętu medycznego określonego w 2 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.4.2020 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z najmem analizatora do wykrywania obecności materiału genetycznego Mycobacterium tuberculosis complex równocześnie z wykryciem oporności na ryfampicynę i izoniazyd wraz z systemem do obsługi i współpracy … Informacja: Zakończone
ID AP.26.6.2020 Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab … Informacja: Zakończone
ID AP.26.7.2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku określonego w 3 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.8.2020 Dostawa wirówki laboratoryjnej z funkcją chłodzenia wraz z wyposażeniem … Informacja: Zakończone

Marzec

ID AP.26.11.2020 Dostawa wkładów do strzykawki automatycznej dwutłokowej … Pobierz pliki: Ogłoszenie Siwz z zał. Wyjaśnienia.
ID AP.26.13.2020 Dostawa materiałów opatrunkowych określonych w 8 pakietach … Informacja: Zakończone 1, 4, 6, 7 Zakończone 2, 3, 6, 9, 11, 12 Zakończone 5, 8, 10
ID AP.26.12.2020 Dostawa środków kontrastowych określonych w 4 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.10.2020 Dostawa środków kontrastowych określonych w 4 pakietach … Pobierz pliki: Ogłoszenie Siwz z zał. Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy PZP.
ID AP.26.9.2020 Dostawa środków kontrastowych określonych w 4 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.16.2020 Dostawa środków kontrastowych określonych w 4 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.14.2020 Dostawa ładunków do staplerów wraz ze staplerami … Informacja: Zakończone

Kwiecień

ID AP.26.17.2020 Dostawa wkładów do strzykawki automatycznej dwutłokowej … Informacja: Zakończone
ID AP.26.18.2020 Dostawa materiałów opatrunkowych określonych w 8 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.20.2020 Dostawa środków kontrastowych określonych w 4 pakietach … Informacja: Zakończone p. 2, 3, 6, 9, 11, 12 Zakończone p. 1, 4, 5, 7, 8, 10 Zakończone p. 13
ID AP.26.19.2020 Dostawa środków kontrastowych określonych w 4 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.21.2020 Dostawa produktu leczniczego Rytuksymab … Informacja: Zakończone

Maj

ID AP.26.22.2020 Dostawa worków foliowych … Informacja: Zakończone
ID AP.26.23.2020 Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab … Pobierz pliki: Zakończone
ID AP.26.24.2020 Dostawa produktu leczniczego Nintedanibum … Informacja: Zakończone
ID AP.26.25.2020 Dostawa klawiatur, myszy komputerowych oraz taśm WORM z etykietami alfanumerycznymi określonych w 2 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.26.2020 Dostawa zestawów do biopsji aspiracyjnej do ultrasonografii endoskopowej … Informacja: Zakończone
ID AP.26.27.2020 Dostawa rurek: intubacyjnych, tracheostomijnych, rozdzielnooskrzelowych, ustno/nosowo-gardłowych, do mikrochirurgii krtani oraz Hegara … Informacja: Zakończone
ID AP.26.28.2020 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach … Informacja: Zakończone
ID AP.26.29.2020 Dostawa produktu leczniczego Rytuksymab … Informacja: Zakończone

Czerwiec

ID AP.26.30.2020 Dostawa pasków do glukometru i waty celulozowej medycznej określonych w 2 pakietach … Informacja:
Zakończone p. 2
Zakończone p. 1
ID AP.26.32.2020 Dostawa wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego określonych w 12 pakietach … Informacja:
Zakończone p. 1 – 11
Zakończone p. 12
ID AP.26.31.2020 Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab … Informacja:
Zakończone
ID AP.26.33.2020 Dostawa produktu leczniczego Vinorelbinum … Informacja:
Zakończone

Lipiec

ID AP.26.33.2020 Dostawa produktu leczniczego Vinorelbinum … Informacja:
Zakończome
ID AP.26.35.2020 Dostawa aparatów do przetaczania krwi i płynów, igieł i strzykawek medycznych, strzykawek do gazometrii określonych w 2 pakietach … Informacja:
Zakończome
ID AP.26.34.2020 Dostawa produktu leczniczego Pirfenidon … Informacja:
Zakończome
ID AP.26.37.2020 Dostawa produktu leczniczego Niwolumab … Informacja:
Zakończome
ID AP.26.36.2020 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 6 pakietach … Informacja:
Zakończome p. 1 -5
Zakończome p. 6
ID AP.26.38.2020 Dostawa produktu leczniczego Afatinib … Informacja:
Zakończome
ID AP.26.43.2020 Świadczenie usług w zakresie prania Pobierz pliki:
Ogłoszenie
Siwz z zał.

Sierpień

ID AP.26.43.2020 Świadczenie usług w zakresie prania Informacja:
Zakończone
ID AP.26.41.2020 Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab Informacja:
Zakończone
ID AP.26.44.2020 Dostawa stentów przełykowych i tchawiczno – oskrzelowych określonych w 3 pakietach Informacja:
Zakończone p. 1
Zakończone p. 2, 3
ID AP.26.46.2020 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku określonych w 5 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.45.2020 Dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab Informacja:
Zakończone
ID AP.26.47.2020 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatora do wieloparametrowego PCR (Multiplex PCR) określonych w 2 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.42.2020 Dostawa produktu leczniczego Erlotinib Informacja:
Zakończone

Wrzesień

ID AP.26.48.2020 Dostawa produktu leczniczego Mepolizumab Informacja:
Zakończone
ID AP.26.40.2020 Dostawa aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem Informacja:
Zakończone

Październik

ID AP.26.51.2020 Dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników
określonych w 6 pakietach
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.52.2020 Dostawa  odczynników laboratoryjnych i probówek eppendorf do fluorymetru
określonych w 2 pakietach
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.53.2020  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku określonych w 3 pakietach
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.58.2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Informacja:
Zakończone
ID AP.26.55.2020 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych wraz ze sprzątaniem, myciem i dezynfekcją magazynu odpadów medycznych oraz odbiór wraz z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem odczynników chemicznych, a także dostawą pojemników na chemikalia i odczynniki określone w 2 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.54.2020 Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do dializ, płynów do irygacji i torebek laparoskopowych określonych w 4 pakietach Informacja:
Zakończone
Zakończone p. 1, 2
ID AP.26.59.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobu medycznego określonych w 7 pakietach
Informacja:
Zakończone p.3, 7
Zakończone p.1, 2
ID AP.26.61.2020 Dostawa produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego 1przeznaczenia żywieniowego określonych w 11 pakietach
Informacja:
Zakończone p. 1-8, 10, 11
Zakończone p. 9
Sprostowanie p. 5
ID AP.26.60.2020 Dostawa wirówki uniwersalnej z chłodzeniem wraz z wyposażeniem Informacja:
Zakończone
ID AP.26.56.2020 Dostawa produktu leczniczego Nintedanibum
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.63.2020 Dostawa wirówki cytologicznej wraz z wyposażeniem
Informacja:
Unieważnienie
ID AP.26.62.2020 Dostawa nakrywarki automatycznej ze stacją transferową kompatybilną do posiadanej przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc barwiarki Leica ST 5020 (rok produkcji 2018) do zaklejania preparatów szkiełkami
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.64.2020 Dostawa produktu leczniczego Atezolizumabum
Informacja:
Zakończone

Listopad

ID AP.26.66.2020 Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.65.2020 Dostawa środków kontrastowych określonych w 2 pakietach
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.68.2020 Dostawa worków do diurezy, worków do zbiórki moczu, wieszaków do worków i cewników zewnętrznych Informacja:
Zakończone
ID AP.26.70.2020 Dostawa sprzętu komputerowego określonego w 2 zadaniach
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.71.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i końcówek do pipet określonych w 2
pakietach
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.69.2020 Dostawa produktu leczniczego Brygatynib
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.67.2020 Świadczenie usługi farmaceutycznej polegającej na wykonaniu indywidualnych, gotowych do podania postaci leków cytostatycznych oraz przeciwciał monoklonalnych dla pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Informacja:
Zakończone

Grudzień

ID AP.26.72.2020 Dostawa odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z najmem systemu do barwień immunochemicznych oraz diagnostyki medycznej in vitro Informacja:
Zakończone
ID AP.26.73.2020 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 4 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.75.2020 Usługa prenumeraty czasopism zagranicznych dla Instytutu Gruźlicy Informacja:
Zakończone
ID AP.26.74.2020 Dostawa wyrobów medycznych i odczynników laboratoryjnych określonych w 8 pakietach Informacja:
Zakończone
Unieważnienie p. 5 , 6
ID AP.26.77.2020 Dostawa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wraz z najmem pomp z przewodami do ich podawania określone w 4 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.76.2020 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku określonych w 4 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.84.2020 Dostawa zestawów do wkłuć centralnych Informacja:
Zakończone
ID AP.26.78.2020 Dostawa wyrobów medycznych określonych w 5 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.85.2020 Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych określonych w 2 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.79.2020 Dostawa cytostatyków i innych produktów leczniczych określonych w 11 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.87.2020 Dostawa materiałów opatrunkowych określonych w 7 pakietach Informacja:
Zakończone
ID AP.26.88.2020 Dostawa sterylnych końcówek do noża harmonicznego Informacja:
Zakończone
ID AP.26.80.2020 Dostawa szwów chirurgicznych określonych w 4 pakietach Informacja:
Zakończone p. 4
Zakończone p. 1, 2, 3
ID AP.26.81.2020 Dostawa środków kontrastowych dla Tomografii Komputerowej i Radiologii Ogólnej
określonych w 4 pakietach
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.86.2020 Dostawa odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z najmem systemu do
identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.90.2020 Dostawa wirówki cytologicznej wraz z wyposażeniem Informacja:
Zakończone
ID AP.26.92.2020 Dostawa ładunków do staplerów wraz ze staplerami Informacja:
Zakończone
ID AP.26.82.2020 Dostawa gazów medycznych Informacja:
Zakończone
ID AP.26.83.2020 Świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych z nstytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie Informacja:
Zakończone
ID AP.26.93.2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych i wyrobu medycznego określonych w 6
pakietach
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.95.2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych do analizatora ABL 837 Flex i ABL 90 Flex
będącego na wyposażeniu IGiChP oraz odczynników do diagnostyki Pneumocystis jirovecii metodą real-time PCR
określonych w 2 pakietach
Informacja:
Zakończone
ID AP.26.91.2020 Ubezpieczenie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie od odpowiedzialności cywilnej oraz majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem oraz rabunku Informacja:
Zakończone
ID AP.26.94.2020 Dostawa odczynników do wykrywania mutacji somatycznych w genie EGFR wraz z najmem analizatora PCR Informacja:
Zakończone

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.