Poniżej kwoty określonej na podst. art.11.8 Pzp

IGiChP / Zamówienia publiczne / Poniżej kwoty określonej na podst. art.11.8 Pzp