Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ERN-LUNG IGICHP
Budynek Instytutu

Instytut obecnie...

Instytut Lata 2019 Scaled

Instytut obecnie...

IMG 0167

Instytut obecnie...

Instytut Lata 50

Naszą tradycją jest dobra opieka nad pacjentem

Kiedyś...

Instytut Lata 502

Kiedyś...

Instytut Lata 50 3

Kiedyś...

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń medycznych w dziedzinie chorób płuc w ramach leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania oddziałów szpitalnych, możliwości kontaktowania się z lekarzem oraz naszych oczekiwań w stosunku do osób leczących się i odwiedzających.

Instytut dysponuje wszystkimi elementami złożonego postępowania diagnostycznego począwszy od badań radiologicznych, endoskopowych, czynnościowych aż do badań patomorfologicznych i molekularnych), które są realizowane w zakładach diagnostycznych szpitala.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zatrudnia cenionych lekarzy specjalistów, wybitnych profesorów i doświadczonych doktorów medycyny. Pracują u nas wysokiej klasy specjaliści z zakresu chorób płuc, torakochirurgii, anestezjologii, patomorfologii i radiologii.

Od 2019 roku Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc realizuje projekt pt. „Co zakłóca Twoje płuca” w zakresie Programu profilaktyki nowotworów płuc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Instytutu wykonywane jest szerokie spektrum badań, które pozwalają na pozyskanie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej, morfologicznej, immunologicznej i molekularnej.
Instytut posiada wysokokwalifikowaną kadrę doświadczonych specjalistów z zakresu radiologii. Zasadniczym badaniem obrazowym w pneumonologii jest tomografia komputerowa.
Fundacja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc została powołana w celu wspierania działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Aktualności

Wszystkie aktualności

Zajmujemy się

Nasze specjalizacje

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.