Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Z roku na rok wzrasta liczba chorych, hospitalizowanych z powodu niewydolności oddychania.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zajmuje się długoterminowym leczeniem chorych, którzy wymagają przewlekłego leczenia tlenem w domu.

W przypadku zaostrzenia niewydolności oddychania problemem staje się nie tylko zmniejszenie utlenowania krwi (hipoksemia), ale także trudności w usuwaniu z organizmu dwutlenku węgla (hiperkapnia), z zagrożeniemżycia, wynikającym z kwasicy oddechowej i śpiączki hiperkapnicznej.

W II Klinice Chorób Płuc Instytutu są utworzone dwie czterołóżkowe sale, przeznaczone do hospitalizacji chorych z zaostrzeniem niewydolności oddychania, wymagających nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Organizacji tych sal była możliwa dzięki uczestnictwu Instytutu w Ogólnopolskim Programie Zmniejszenia Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc, który był realizowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.