Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Badanie bronchoskopowe należy do kanonu badan diagnostycznych w pneumonologii.

W Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Instytutu wykonywane jest szerokie spektrum badań, które pozwalają na pozyskanie materiału do diagnostyki mikrobiologicznej, morfologicznej, immunologicznej i molekularnej:

– biopsja ściany oskrzeli,

– wymazy szczoteczkowe,

– pobieranie popłuczyn oskrzelowych oraz popłuczyn celowanych,

– płukanie oskrzelowo – pęcherzykowe (BAL),

– przezoskrzelowa biopsja płuca (TBLB),

– kriobiopsja płuca (TBLC),

– ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa (EBUS),

– przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłowa (TBNA): konwencjonalna (cTBNA) i pod kontrolą USG (EBUS/TBNA),

– bronchoskopia fluorescencyjna (AFI),

– bronchoskopia teapeutyczna.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.