Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie.

Diagnostyka raka płuca ma charakter kompleksowy, który obejmuje:

  • badania obrazowe: badanie radiologiczne klatki piersiowej, tomografię komputerową klatki piersiowej, tomografię emisyjną pozytronową, rzadziej rezonans magnetyczny,
  • badania morfologiczne: badanie materiału uzyskanego drogą bronchoskopii, biopsji endoskopowej pod kontrolą USG (EBUS) i biopsji przez ścianę klatki piersiowej, badanie płynu z jamy opłucnej, rzadziej badanie cytologiczne plwociny   oraz za pomocą innych metod,
  • badania laboratoryjne.

Podstawą rozpoznania raka płuca jest badanie histologiczne lub cytologiczne materiału uzyskanego z guza. Z kolei warunkiem racjonalnej kwalifikacji do leczenia chorych na raka płuca jest dokładne ustalenie zaawansowania nowotworu i jego charakterystyka molekularna.

Nowoczesna diagnostyka chorób układu oddechowego ma charakter kompleksowy i wielodyscyplinarny. Składają sią na nią:

– diagnostyka radiologiczna,

– diagnostyka czynnościowa,

– diagnostyka endoskopowa,

– diagnostyka mikrobiologiczna,

– diagnostyka patomorfologiczna oraz genetyczna i molekularna

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc dysponuje wszystkimi elementami tego złożonego postępowania diagnostycznego, które są realizowane w zakładach diagnostycznych szpitala.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.