Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Skład Rady Naukowej

Skład Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Latach 2021 – 2025

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

Zastępcy Przewodniczącego

Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort
Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski

Pozostali członkowie

Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
Dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP
Dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IGiChP
Dr n. med. Monika Franczuk
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła, prof. IGiChP
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski
Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
Dr n. med. Katarzyna Lewandowska
Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Prof. dr hab. n. med. Robert Mróz
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski
Dr hab. n. med. Robert Pływaczewski, prof. IGiChP
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska
Dr hab. n. med. Małgorzata Szołkowska, prof. IGiChP
Prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych w skład Rady Naukowej dodatkowo wchodzą:

Dr hab. n. med. Stefan Wesołowski, prof. IGiChP – Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Dr hab. Oleg Demchuk – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Stałe Komisje Rady Naukowej

Komisja ds. kwalifikacji osób na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne oraz okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego

Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński – Przewodniczący Komisji
Dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Komisja ds. badań naukowych i kierunków działalności naukowej

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko – Przewodnicząca Komisji
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
Dr hab. n. med. Renata Langfort, prof. IGiChP
Dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska, prof. IGiChP

Komisja ds. postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego

Prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz – Przewodnicząca Komisji
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
Dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła, prof. IGiChP
Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.