Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego

SZPITAL PORADNIA

Szanowni Państwo,

Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zostały wprowadzone określone zasady postępowania przeciwepidemicznego oraz następujące zmiany organizacyjne:

 1. Każdy pacjent przy przyjęciu do szpitala podlega procedurze triaż, w tym celu dokonywany jest pomiar temperatury ciała oraz  wypełniana jest ankieta epidemiologiczna.
 2. W szpitalu wprowadzono ograniczenie odwiedzin pacjentów, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, takich jak odwiedziny u pacjentów w ciężkim stanie/zagrożeniu życia (o odwiedzinach decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem pod warunkiem zachowania obowiązujących w szpitalu procedur sanitarno –  epidemiologicznych.).
  zarządzenie
 3. Pacjenci hospitalizowani mogą przyjmować tylko paczki do 5 kg (w jednej torbie). Osoba przekazująca paczkę musi skontaktować się z pacjentem lub personelem jego oddziału, aby potwierdzić zgodę ze strony oddziału na przyjęcie paczki dla pacjenta. Paczki są przyjmowane wyłącznie w godzinach 10.00-11.00 oraz 17.00-18.00. Paczki zostają przyjęte przez osoby pełniące dyżur przy wejściu głównym. Paczki odbiera i przekazuje pacjentowi pracownik oddział. Osoby dyżurujące przy wejściu nie dostarczają paczek na oddziały.
 4. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu w oddziale szpitalnym należy przestrzegać poniższych zasad:
  • Dezynfekuj ręce, korzystając z ogólnodostępnych dozowników umieszczonych przy wejściu do Instytutu/ Przychodni.
  • Zawsze zasłaniaj nos i usta maseczką podczas kontaktu z innymi pacjentami (np. rozmowa, przebywanie w bliskiej odległości).
  • NOŚ MASKĘ POPRAWNIE !!!
  • Nie dotykaj przodu maski.
  • Nie zsuwaj maski z nosa!
  • Nie zsuwaj maski na szyję!
  • Zdejmuj maskę chwytając za gumki i postaraj się odkładać maskę zawsze w jedno miejsce.
  • Umyj lub zdezynfekuj ręce po zdjęciu lub dotknięciu maski.
  • Nie zakładaj ponownie maski kiedy jest zniszczona/zabrudzona/długo noszona.
  • Nie wahaj się poprosić personel o nową maskę.
  • Myj lub dezynfekuj ręce zawsze po skorzystaniu z toalety.
I Klinika Chorób Płuc1klinika@igichp.edu.pl
-Pokoje lekarskie22 43 12 147, 22 43 12 262, 22 43 12 146
-Pokój pielęgniarekodc. A: 22 43 12 280, odc. B: 22 43 12 236
II Klinika Chorób Płuc:2klinika@igichp.edu.pl
-Pokoje lekarskieodc. A: 22 43 12 183, 22 43 12 246, 22 43 12 193, odc. B: 22 43 12 245
-Pokój pielęgniarekodc. A: 22 43 12 271, odc. B: 22 43 12 120
III Klinika Chorób Płuc i Onkologii:3klinika@igichp.edu.pl
Oddział X:
-Pokój lekarski22 43 12 218
-Pokój pielęgniarek22 43 12 238
Oddział XII:
-Pokój lekarski22 43 12 229
-Pokój pielęgniarek22 43 12 239
Oddział XI:
-Pokój lekarski22 43 12 279
-Pokój pielęgniarek22 43 12 260
Klinika Chirurgii:chirurgia@igichp.edu.pl
-Pokoje lekarskie22 43 12 200, 22 43 12 364
-Pokój pielęgniarekodc. A: 22 43 12 284, odc. B: 22 43 12 275, odc. C: 22 43 12 277
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:anestezjologia@igichp.edu.pl
-Pokoje lekarskie22 43 12 342, 22 43 12 165
-Pokój pielęgniarek22 43 12 250, 22 43 12 157, 22 43 12 174

PORADNIA

Szanowni Państwo,

Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zostały wprowadzone określone zasady postępowania przeciwepidemicznego oraz następujące zmiany organizacyjne:

   1. Preferowany kontakt w przypadku skierowania do poradni specjalistycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz na badania diagnostyczne to kontakt telefoniczny lub mailowy, gdzie personel poinformuje o dalszym sposobie postępowania.
    Tel. do Przychodni 22 43 12 357 przychodnia@igichp.edu.pl, tel. do Zakładu Radiologii 22 43 12 116.
   2. Leczenie pacjentów w Programach Lekowych odbywa się na dotychczasowych zasadach przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności.
   3. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu w na terenie Instytutu/Przychodni należy przestrzegać poniższych zasad:
    • Dezynfekuj ręce, korzystając z ogólnodostępnych dozowników umieszczonych przy wejściu do Instytutu/ Przychodni.
    • Zawsze zasłaniaj nos i usta maseczką podczas kontaktu z innymi pacjentami (np. rozmowa, przebywanie w bliskiej odległości).
    • NOŚ MASKĘ POPRAWNIE !!!
    • Nie dotykaj przodu maski.
    • Nie zsuwaj maski z nosa!
    • Nie zsuwaj maski na szyję!
    • Zdejmuj maskę chwytając za gumki i postaraj się odkładać maskę zawsze w jedno miejsce.
    • Umyj lub zdezynfekuj ręce po zdjęciu lub dotknięciu maski.
    • Nie zakładaj ponownie maski kiedy jest zniszczona/zabrudzona/długo noszona.
    • Nie wahaj się poprosić personel o nową maskę.
    • Myj lub dezynfekuj ręce zawsze po skorzystaniu z toalety.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.