Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Pacjenci

Chcąc ułatwić naszym Pacjentom i ich bliskim adaptację do warunków szpitalnych, a sam pobyt na oddziale uczynić satysfakcjonującym, przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania oddziałów szpitalnych, możliwości kontaktowania się z lekarzem lub rodziną, naszych oczekiwań w stosunku do osób leczących się i odwiedzających.

Choroby układu oddechowego stanowią poważny problem epidemiologiczny.

Według raportu ELF (European Lung Fundation) choroby płuc są obecnie szóstą przyczyną zgonów na świecie, zaś co ósma osoba w Unii Europejskiej umiera z powodu choroby układu oddechowego.

Według prognoz epidemiologów na podstawie badania opublikowanego przez Bank Światowy i Światową Organizację Zdrowia WHO, już w 2020 roku co piąty zgon mieszkańca globu będzie następstwem choroby płuc.

Najważniejszymi czynnikami przyczynowymi chorób układu oddechowego są: palenie tytoniu, w tym palenie bierne, oraz zanieczyszczenie środowiska, w tym szkodliwe pyły i substancje chemiczne w środowisku pracy.

Najczęstszymi chorobami układu oddechowego są choroby obturacyjne: astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz rak płuca.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.