Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział XI Onkologiczny

Zespół Kliniki prowadzi diagnostykę i leczenie:

 • Chorób śródmiąższowych płuc – w tym szczególnie:
  • Sarkoidozy
  • AZPP (alergicznego zapalenie pęcherzyków płucnych)
  • histiocytozy
  • LAM (limfangioleiomiomatozy)
  • samoistnego włóknienia płuc
  • organizującego się zapalenia płuc
 • Ziarniniakowatości z zapaleniami naczyń i innych zapaleń naczyń z zajęciem płuc
 • Chorób opłucnej
 • Ciężkich, powikłanych zapaleń płuc i nietypowo przebiegających zapaleń płuc
 • Raka płuca

Przedmiot zainteresowania:

Rak płuca

 • Diagnostyka i ocena stopnia zaawansowania raka płuca oraz diagnostyka pod kątem leczenia ukierunkowanego molekularnie i immunoterapii
 • Kompleksowe leczenie raka płuca we wszystkich typach histologicznych i we wszystkich stopniach zaawansowania również  leczenie ukierunkowane molekularnie i immunoterapia
 • Diagnostyka i leczenie powikłań terapii przeciwnowotworowej w raku płuca
 • Ocena czynników decydujących o rokowaniu i wynikach leczenia raka płuca

Zapalenie naczyń płucnych

 • Ocena czynników decydujących o rokowaniu i wynikach leczenia  ziarniniakowatości z zapaleniami naczyń i innych zapaleń naczyń z zajęciem płuc

Osiągnięcia

 • Zorganizowanie kompleksowego leczenia i obserwacji chorych na raka płuca.
 • Zorganizowanie przewlekłego leczenia i obserwacji chorych na ziarniniakowatość z zapaleniami naczyń i innych zapaleń naczyń z zajęciem płuc

 Kształcenie przed i podyplomowe:

 • Szkolenie lekarzy specjalizujących się w chorobach płuc
 • Szkolenie lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych
 • Organizacja egzaminów specjalizacyjnych z chorób płuc – dwie sesje w ciągu roku.
 • Wykłady z zakresu chorób płuc na kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Szkolenie w zakresie pneumonologii studentów anglojęzycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Współpraca naukowa

 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.