Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Witamy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Instytut jest jednym z wiodących ośrodków pulmonologicznych w skali kraju. Zakresem działalności Instytutu są schorzenia narządów klatki piersiowej, w szczególności chorób płuc i oskrzeli, opłucnej oraz osierdzia, w tym nowotwory płuc i niewydolność oddychania. W skład Instytutu wchodzi Szpital i Przychodnia Przykliniczna. W Szpitalu działają dwie kliniki chorób płuc, jedna klinika chorób płuc i onkologii, jedna klinika chirurgii klatki piersiowej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Bezpośrednio przed głównym wejściem do szpitala wyznaczono dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wejście główne do szpitala od ul. Płockiej posiada windę, a od strony Izby Przyjęć wyposażone jest w podjazd dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Do Szpitala można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa – windy dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową). Windy posiadają udogodnienie dla osób słabowidzących w postaci głośnika, przez który dostarczana jest informacja na jakim poziomie winda się zatrzymała. Na wszystkich piętrach budynków szpitala znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. W Izbie Przyjęć, oddziałach szpitalnych i na portierni dostępne są wózki inwalidzkie do użytku przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Na parterze holu głównego całodobowo dyżurują pracownicy portierni, którzy mogą pomóc osobom ze szczególnymi potrzebami przemieszczać się po budynku. Dojazd do szpitala jest dostępny komunikacją miejską. W przychodni funkcjonują: Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej. Przychodnia zlokalizowana jest na 2 piętrze skrzydła E budynku Instytutu. Wejście do budynku Przychodni prowadzi za pomocą schodów z poręczą lub pochylni. Do komunikacji wewnętrznej służy klatka schodowa oraz winda osobowa. Wewnątrz kabiny przyciski oznaczone są dla osób słabo widzących, zaś komunikaty głosowe informują o przystanku na danej kondygnacji. W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Przy budynku dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Instytut dysponuje specjalistyczną diagnostyką radiologiczną (tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny), diagnostyką endoskopową w chorobach płuc, diagnostyką z zakresu patomorfologii, genetyki, badań molekularnych i mikrobiologii. W Instytucie dostępne są następujące narzędzia wspierające obsługę osób ze szczególnymi potrzebami:   pętle indukcje oznaczenia w języku brail (hol główny, zakład radiologii oraz przychodnia) urządzenia dla pacjentów bariatrycznych (wózki inwalidzkie, stół operacyjny) ikonografiki wspierające komunikację alterantywną dostęp do tłumacza PJM (przez izbę przyjęć w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00). W placówce można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności lub skorzystać z wsparcia koordynatora dostępność dzwoniąc przez sekretariat 22 43 12 428 lub pisząc na adres instytut@igichp.edu.pl

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.