Epidemiologia i program zwalczania gruźlicy

Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą prowadzi Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę.  Rejestr stanowi bazę danych o gruźlicy w Polsce, która od ponad 60 lat prowadzona jest w sposób ciągły, z zachowaniem kompletności i porównywalności danych. Dzięki współpracy z Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światową Organizacją Zdrowia jest składową międzynarodowej bazy danych epidemiologicznych dotyczących gruźlicy.

Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę jest prowadzony w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, ponieważ placówka ta została wskazana przez Główny Inspektorat Sanitarny jako krajowa jednostka specjalistyczna właściwa w zakresie gruźlicy.

Gruźlica w Polsce. Biuletyn IGiChP

Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą dokonuje analizy bieżącej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce i monitoruje trendy dotyczące zapadalności na tę chorobę dla celów nadzoru epidemiologicznego i badań naukowych. Zebrane dane służą zadaniom polityki zdrowotnej realizowanej w naszym kraju

Dowiesz się więcej