Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

GRUŹLICĘ WIELOLEKOOPORNĄ MOŻNA LECZYĆ W DOMU

Lekarze bez Granic wspierają zmiany w leczeniu gruźlicy w Polsce

 

Lekarze bez Granic poinformowali o wsparciu pilotażowego programu ambulatoryjnego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w Polsce. Program ma szansę zmienić standard leczenia tej choroby i znacznie podnieść jakość życia pacjentów. Pilotaż obejmie również osoby, które przyjechały z Ukrainy do Polski ze względu na wojnę, umożliwiając im kontynuację terapii.

Głównym celem programu koordynowanego przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (IGiChP),
a wspieranego m.in. przez Światową Organizację zdrowia (WHO) i Lekarzy bez Granic, jest wprowadzenie modelu leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych terapii lekowych. Takie ambulatoryjne podejście jest wytyczonym przez WHO standardem.

Obecnie leczenie gruźlicy wielolekoopornej w Polsce ma często charakter wielomiesięcznej hospitalizacji. Przejście na model ambulatoryjny oznacza nie tylko oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej, ale i systemu zabezpieczenia społecznego. Pacjenci w trakcie skutecznej terapii lekowej nie zarażają gruźlicą i mogą w nieprzerwany sposób prowadzić życie rodzinne, towarzyskie i zawodowe.

– Leczenie gruźlicy wielolekoopornej powinno koncentrować się na pacjencie – mówi Joanna Ladomirska, koordynatorka medyczna Lekarzy bez Granic w Polsce. – W znakomitej większości przypadków może i powinno ono być realizowane w domu, przy wsparciu rozwiązań telemedycyny. Przebywanie w swoim środowisku z możliwością aktywności społecznej i zawodowej podnosi kondycję psychofizyczną pacjentów i zwiększa skuteczność leczenia.

– Leczenie chorób zakaźnych zawsze jest procesem złożonym – wyjaśnia dr n. med. Adam Nowiński, koordynator projektu pilotażowego z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. – Ważny jest nie tylko dostęp do nowoczesnych, niekiedy bardzo kosztowych leków oraz sprawnej diagnostyki, ale także aspekty społeczne. Dlatego tak cenimy sobie pomoc Lekarzy bez Granic, którzy mają doświadczenie w niesieniu pomocy uchodźcom.

Celem pilotażu jest również zapewnienie ciągłości leczenia osobom z Ukrainy, które przyjechały do Polski uciekając przed wojną, a u których jeszcze w Ukrainie zdiagnozowano gruźlicę. U wielu z nich – w szczególności kobiet mających pod opieką dzieci – przeprowadzenie długotrwałego leczenia w szpitalu byłoby niezwykle trudne.

Lekarze bez Granic od lipca tego roku docierają właśnie do tych osób i kierują je do właściwych placówek medycznych, w których mogą one kontynuować terapię lekową rozpoczętą w swoim kraju. Od Lekarzy bez Granic otrzymują one też niezbędną do przeprowadzenia dalszej terapii pomoc socjalną i psychologiczną. Organizacja wspiera wiedzą polski personel medyczny, a w pierwszym okresie pilotażu dostarczyła leki do pełnego leczenia ambulatoryjnego dla aż 35 pacjentów. Wsparcia udziela również WHO – organizacja przekazała m.in. leki dla dalszych 100 kuracji, funduje sprzęt diagnostyczny i wspierające leczenie ambulatoryjne rozwiązania teleinformatyczne.

Lekarze bez Granic planują kontynuację dotychczasowych działań – wyszukiwanie i kierowanie pacjentów do leczenia oraz działania informacyjne i edukacyjne. Pierwsze warsztaty dla polskiego personelu medycznego organizowane przez IGiChP i WHO, z udziałem Lekarzy bez Granic, odbyły się 21 października.

– Jako medyczna organizacja humanitarna o globalnym zasięgu, mamy duże doświadczenie w leczeniu gruźlicy, która niestety ciągle występuje powszechnie w wielu miejscach na świecie – mówi Joanna Ladomirska z Lekarzy bez Granic w Polsce. – Mamy też doświadczenie w pracy z grupami, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do opieki medycznej, w tym z migrantami. Projekt ten jest szansą na zmianę w podejściu do leczenia gruźlicy lekoopornej w Polsce, która w zasadniczy sposób może podnieść jakość życia polskich pacjentów.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.