Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ULOTKA Z PROGRAMEM SPOTKANIA – POBIERZ

Kierownik Naukowy
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Organizatorzy
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc wraz z Sekcją Gruźlicy
Medicare S.C

Organiztorzy OSME
PROGRAM KONFERENCJI
 

16.00-16.05 Powitanie uczestników

Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

I. POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE: AKTUALNOŚCI

16.05-16.25 Diagnostyka i profilaktyka zakażeń pneumokokowych
Dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB w Warszawie

16.25-16.40 WYKŁAD FIRMY PFIZER
Pneumokoki – zmienna epidemiologia, niezmienna potrzeba nadzoru
Prof. dr hab. Anna Skoczyńska
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków, Kierownik KOROUN

16.40-16.50 PRZERWA

II. POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE: STREPTOCOCCUS – RODZAJE, OBJAWY, DIAGNOTYKA
I LECZENIE

16.50-17.10 Streptococcus pyogenes jakoś ścisły patogen człowieka
Dr Paweł Grzesiowski
Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń w Warszawie

17.10-17.30 Streptococcus agalactiae – zakażenia u kobiet w ciąży
Prof. dr hab. Monika Brzychczy-Włoch
Kierownik Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej UJ w Krakowie

17.30-17.45 WYKŁAD FIRMY BIOMERIEUX
Klasyczny patogen – nowoczesna diagnostyka. Prezentacja przypadku klinicznego zakażenia Streptococcus pneumoniae
Mgr Natalia Słabisz
Pracownia Mikrobiologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

17.45-18.0o WYKŁAD FIRMY BIOMAXIMA
Nowoczesny system przyśpieszający identyfikację i oznaczanie lekowrażliwości w zakażeniach krwi
Dr Adam Wawrzyński
Application Specialist Biomaxima S.A.

18.00-18.10 PRZERWA

III. POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE: LEGIONELLOZA – REALNE ZAGROŻENIE CZY MEDIALNY TEMAT?

18.10-18.30 Monitoring wody i diagnostyka w kierunku Legionella spp.
Dr hab. n. med. Katarzyna Pancer
Kierownik Laboratorium BSL3, Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB w Warszawie

18.30-18.45 WYKŁAD FIRMY DIASORIN
Legionella – przegląd metod diagnostycznych
Dr n. med. Kamila Olszowiec
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

18.45-19.00 WYKŁAD FIRMY IDEXX Laboratories Sp. z o.o.
Legiolert – niezawodne narzędzie do wykrywania Legionella pneumophila w wodzie
Mgr Dagmara Dziedzina
IDEXX Laboratories

IV. POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE: ZAKAŻENIA UKŁADU POKARMOWEGO

19.00-19.20 Helicobacter pylori – jak diagnozować i leczyć?
Dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska, prof. UM
Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

19.20-19.40 Clostridioides difficile – ciągłe wyzwanie dla medycy XXI wieku
Prof. dr hab. Hanna Pituch
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

19.10-19.15 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.