Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

TB Summit-2024: Zapobieganie gruźlicy, diagnostyka, leczenie i opieka wśród ukraińskich uchodźców i ludności przyjmującej", Warszawa, Polska, 21-22 marca 2024 r.

Biuro Krajowe WHO w Polsce, we współpracy z Europejskim Regionalnym Biurem WHO, Polskim Towarzystwem Chorób Płuc oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, zorganizowało konferencję z okazji Światowego Dnia Gruźlicy. TB Summit-2024 stanowił znaczące forum, gromadząc ekspertów, decydentów politycznych i praktyków zaangażowanych w walkę z gruźlicą. Podczas tego wyjątkowego spotkania omawiano aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce i Europie oraz przedstawiano osiągnięcia i wyzwania związane z reagowaniem na gruźlicę w kontekście migracji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ukraińskich uchodźców.

Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami związanych z realizacją projektów pilotażowych dotyczących gruźlicy, ze szczególnym naciskiem na wprowadzanie w Polsce nowego modelu leczenia i opieki nad chorymi na gruźlicę lekooporną. Dyskusje skupiały się na identyfikacji najlepszych praktyk, integracji usług opieki zdrowotnej oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do skutecznych terapii dla wszystkich pacjentów.

TB Summit-2024 stanowił nie tylko platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, lecz także okazję do opracowania konkretnych projektów mających na celu poprawę skuteczności działań zapobiegawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w walce z gruźlicą, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

TB Summit-2024: Zapobieganie gruźlicy, diagnostyka, leczenie i opieka wśród ukraińskich uchodźców i ludności przyjmującej", Warszawa, Polska, 21-22 marca 2024 r.

Mimo wojny na Ukrainie Polska dobrze sobie radzi ze zwalczaniem gruźlicy dzięki nowoczesnej diagnostyce i wprowadzeniu nowych procedur leczenia. Nie znaczy to jednak, że nie są potrzebne dalsze innowacje wobec nowych wyzwań jakie stawia plan WHO eliminacji gruźlicy do roku 2030 – mówili eksperci w piątek podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Gruźlicą.

W dniu 22 marca z okazji Światowego Dnia Gruźlicy odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział eksperci oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się walką z gruźlicą.  W konferencji  uczestniczyli:
– Prof. Stefan Wesołowski  Dyrektor  Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z zespołem,
– Dr Askar Yedilbayev, Regionalny Doradca  WHO ds. gruźlicy na terenie Europy
– Dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Prezeska Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
– Prof. dr hab. med. Tadeusz M. Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Prezentując najnowsze dane dotyczące gruźlicy oraz omawiając jej czynniki ryzyka, eksperci podkreślili konieczność działań na rzecz skutecznej diagnostyki i leczenia tej choroby, szczególnie w kontekście rosnącej liczby przypadków gruźlicy lekoopornej. Podczas konferencji poruszono również temat znaczenia współpracy międzynarodowej oraz wpływu pandemii COVID-19 na walkę z gruźlicą.

Wnioski z konferencji stanowią istotną podstawę do podejmowania dalszych działań mających na celu kontrolę i eliminację gruźlicy zarówno w Polsce, jak i na szerszą skalę w regionie europejskim.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.