Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Płuc 20 marca 2024

W dniu  20 marca 2024 roku, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Płuc, poświęcone przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) – problemi zarówno zdrowotnym, jak i społecznym.

Spotkanie zgromadziło parlamentarzystów oraz szereg kluczowych interesariuszy, w tym Ministra Zdrowia Izabelę Leszczynę, członków Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, przedstawicieli Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc , Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, CEESTAHC Polska oraz przedstawicieli świadczeniodawców.

Podczas posiedzenia omówiono epidemiologię POChP, a także przedstawiono aktualne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. W szczególności zwrócono uwagę na problem nieuwzględnienia wielu badań diagnostycznych i działań terapeutycznych związanych z hospitalizacją chorych z powodu zaostrzeń POChP, co powoduje głębokie niedoszacowanie wyceny tych hospitalizacji.

Szczególne podziękowania skierowano do Pani Przewodniczącej Henryki Krzywonos-Strycharskiej za zaproszenie i przewodnictwo nad spotkaniem. Jej zaangażowanie w tematykę chorób płuc oraz organizację tego typu dyskusji zostało docenione przez wszystkich obecnych.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.