Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

I posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Płuc

W dniu 8 lutego 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Płuc, w którym udział wzięli przedstawiciele Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc: Pan Dr hab. n. med. Stefan Wesołowski – Dyrektor Instytutu, Pani Profesor Joanna Chorostowska-Wynimko – Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej oraz Pan Profesor Tadeusz Orłowski – Kierownik Kliniki Chirurgii.

Pierwsze posiedzenie koncentrowało się na tematyce diagnostyki i leczenia raka płuca. Podczas spotkania z członkami komisji poruszono największe wyzwania, jak i bolączki w kwestii prowadzenia programów wczesnego wykrywania raka płuca, którymi są głównie ograniczone finansowanie, braki kadrowe wśród specjalistów radiologów opisujących badania niskodawkowej tomografii komputerowej. Należy podkreślić, iż rak płuca jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w Polsce i równocześnie najczęstszą przyczyną zgonów w obszarze chorób onkologicznych, gdyż jest on wykrywany w bardzo zaawansowanym stadium, które zwykle uniemożliwia podjęcie najskuteczniejszej ścieżki leczenia jaką jest operacja.

Przy okazji parlamentarnego spotkania warto przypomnieć, iż w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w 2023 roku zakończyła się realizacja kilkuletniego programu „Co zakłóca Twoje płuca. Program profilaktyki nowotworów płuc”. W ramach tego projektu Instytut, wraz z partnerem – Centrum Medyczno-Diagnostycznym, przeprowadził kilka tysięcy badań niskodawkowej tomografii klatki piersiowej u osób z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka płuca. Z kolei Komisja Europejska w ubiegłym roku alokowała 10 milionów euro na program europejski pn. „The Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe” (SOLACE) przygotowany przez Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc i Europejskie Towarzystwo Radiologów (Homepage – SOLACE). Polska jest jednym z głównych beneficjentów tego programu. Koordynuje go w Polsce Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

Kolejne zebranie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Płuc zaplanowano na 29 lutego w Światowy Dzień Chorób Rzadkich.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.