Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

XII Ogólnopolskie Spotkanie Mikrobiologów i Epidemiologów
 

16.00-16.05 Powitanie uczestników

Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

I. POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE: AKTUALNOŚCI

16.05-16.25 Nowe warianty koronawirusa -dlaczego budzą obawy?
Dr n. med. Paweł Grzesiowski
Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń w Warszawie

16.25-16.45 Podsumowanie trzech lat pandemii Covid-19
Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
Katedra Wirusologii i Immunologii, Wicedyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie

16.45-17.00 WYKŁAD FIRMY BIOMAXIMA
Skuteczne metody molekularne w diagnostyce zakażeń układu oddechowego
Dr Tomasz Szczęsny Product Manager Molecular Biology, BioMaxima SA

17.00-17.10 PRZERWA

II. POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE: SEPSA – LICZY SIĘ KAŻDA MINUTA

17.10-17.30 Sepsa i wstrząs septyczny
Prof. dr hab. n. med. Barbara Adami
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

17.30-17.50 Nowoczesna diagnostyka sepsy
Prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

17.50-18.05 WYKŁAD FIRMY BECTON DICKINSON DIAGNOSTICS
Posiew krwi – złoty standard mikrobiologicznej diagnostyki sepsy. Kompleksowa oferta – End2End Solution – od Becton Dickinson
Mgr Dominika Skrabaka
Specjalista Aplikacyjny IDS Poland

18.05-18.20 WYKŁAD FIRMY BIOMERIEUX
BACTALERT VIRTUO pełna automatyzacja i metoda kolorymetrii złotym standardem w posiewach krwi
Mgr Marek Seweryn
Product Manager Clinical Microbiology Biomerieux Polska Sp. z o.o.

18.20-18.30 PRZERWA

III. POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ

18.30-18.50 Profilaktyka i diagnostyka grypy w grupach ryzyka
Dr n. med. Ewa Duszczyk
Emerytowany pracownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

18.50-19.10 Nowoczesne metody szybkiego i wiarygodnego rozpoznawania zakażeń układu oddechowego
Dr n. med. Anna Zabost 
Zakład Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

19.10-19.15 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.