Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Z przyjemnością informujemy, iż 17 stycznia 2024 r. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc oficjalnie otrzymał status obserwatora Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK).

Czym jest Polska Sieć Badań Klinicznych?

Sieć została utworzona przez Agencję Badań Medycznych na mocy porozumienia z 11 marca 2021 roku, którego sygnatariuszami były jednostki – beneficjenci I konkursu na utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Celem PSBK jest wdrażanie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce. PSBK ma zapewniać również proces skutecznej rekrutacji w skali kraju i usprawniać proces feasibility badań, a także wspierać kształcenie kadry dedykowanej do badań klinicznych.

Co zyskuje IGiChP przystępując do PSBK?

Dołączenie do PSBK pozwoli nam uzyskać dostęp do narzędzi informatycznych, jak i rozwiązań o charakterze proceduralnym, ułatwiających prowadzenie badań klinicznych. Uczestnictwo w PSBK to także możliwość korzystania z dedykowanych szkoleń, wydarzeń edukacyjnych. Jest to szczególna korzyść zarówno dla personelu medycznego, jak i pracowników administracji zaangażowanych w realizację badań klinicznych. Jako Obserwator będziemy mogli uczestniczyć w Zgromadzeniach Ogólnych PSBK oraz Grupach Roboczych PSBK, które opracowują strategie rozwoju Sieci, jak również są platformą wymiany informacji i nawiązywania współpracy wieloośrodkowej. Instytut będzie zobligowany do wdrażania wspólnych dla Sieci standardów i modelów zarządzania informacją o badaniach klinicznych, a w dalszej perspektywie także tworzenia struktury ośrodka badań klinicznych według wytycznych PSBK.

Więcej informacji dotyczących PSBK: https://abm.gov.pl/pl/polska-siec-badan-klinicznych/o-sieci/296,O-Sieci.html

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.