Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałym  naruszeniem poufności części danych osobowych które nastąpiło w ALAB laboratoria Sp. z o.o., który to podmiot wykonuje na rzecz Instytutu określony w umowie zakres badań laboratoryjnych, informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące wycieku danych osobowych oraz podjętych przez ALAB laboratoria Sp. z o o.o. działań w celu ochrony danych osobowych pacjentów  mogą Państwo znaleźć  poniżej zamieszczonym linkiem:
https://www.alablaboratoria.pl/20456-pismo-informacyjne-w-sprawie-naruszenia-danych-osobowych

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.