Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Krajowa Konferencja Pulmonologów i Mikrobiologów 3 i 4 października 2024

Szanowni Państwo!

            Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej Krajowej Konferencji Pulmonologów i Mikrobiologów organizowanej przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, która odbędzie się w dniach 3 i 4 października 2024 roku w Warszawie. Podobnie jak poprzednie, będzie to konferencja naukowo-szkoleniowa. Wykładowcy podzielą się z Państwem najnowszą wiedzą dotyczącą wielu zagadnień pulmonologicznych, przydatną w praktyce lekarskiej.  Wykłady przygotowane przez znawców omawianych tematów, każdego roku są wysoko oceniane przez uczestników.

            Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym, tzn. w sali konferencyjnej hotelu, którego adres podamy później i jednocześnie on-line.

            Będą Państwo, także osoby uczestniczące w Konferencji zdalnie, mogli zadawać wykładowcom pytania i komentować wykłady, także poznać oferty firm medycznych sponsorujących Konferencję.

            Państwo Mikrobiolodzy będą mogli uczestniczyć w odrębnej sesji, tylko on-line.

Informacje o Konferencji pojawiać się będą na stronie internetowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

            Prosimy o wpisanie terminu  Konferencji Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc do Państwa kalendarza na przyszły rok.

Dr hab. n. med. Stefan Wesołowski, prof. IGiChP
Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.