Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Dyrektor IGiChP Stefan Wesołowski

Organy ds. zdrowia Polski i Ukrainy, we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), podjęły intensywne działania w celu kontrolowania rosnącej liczby przypadków gruźlicy wśród uchodźców, którzy uciekli przed rosyjską inwazją.

Przed wybuchem wojny, Ukraina miała drugi najwyższy wskaźnik zachorowań na gruźlicę w Europie, a jej system opieki zdrowotnej prowadził rygorystyczne programy leczenia tej choroby. W Polsce wskaźnik zachorowań na gruźlicę jest znacznie niższy. Jednak po wybuchu konfliktu, w związku z masywnym napływem uchodźców, liczba przypadków gruźlicy, szczególnie tych opornych na leczenie, znacząco wzrosła.

Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, dr hab. Stefan Wesołowski, podkreślił, że problem wielolekoopornej gruźlicy stał się znacznie poważniejszy w związku z konfliktem wojennym i wymagał podjęcia pilnych działań. Polska, Ukraina i WHO podjęły ścisłą współpracę w celu skutecznego zwalczania gruźlicy wśród uchodźców i poprawy dostępu do opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych tą chorobą. W ramach stworzonego programu, koordynowanego przez Instytut udało się dotrzeć i objąć leczeniem ponad 100 przypadków tej groźnej postaci gruźlicy z opornością na leki, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed konfliktu.

Źródło informacji: WHO works with Ukraine and Poland to deal with increase in TB cases | Euronews

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.